Folyóiratcikkek - magyar nyelvű (RKI)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 542
 • Item
  A big data szerepe a városi mobilitás kutatásában és fejlesztésében
  (2022) Váczi, Sándor; Fabula, Szabolcs; Nagy, Gábor
  A big data alkalmazása dinamikusan növekszik a városi mobilitás kutatásában, de viszonylag kevés olyan tanulmány létezik, amelyben a szerzők szisztematikusan áttekintik az eddigi eredményeket ezen a területen. Célunk ezért az, hogy feltárjuk, milyen általános jellemzői vannak a big data használatának a városi mobilitás tudományos vizsgálatában. E cél elérése érdekében a szisztematikus szakirodalmi áttekintés módszerét alkalmaztuk, amihez a Scopus tudományos bibliográfiai adatbázisból gyűjtöttük össze az előre meghatározott kritériumoknak megfelelő, releváns közleményeket. Az így kialakított mintába bekerült közleményeket kvantitatív és kvalitatív technikákkal elemeztük, különös tekintettel az adatbázisunkban lévő publikációk megjelenési éveiből kirajzolódó trendekre, a tanulmányok folyóiratok szerinti megoszlására, a bennük szereplő mintaterületek földrajzi megoszlására, továbbá a tanulmányokban alkalmazott módszerekre és adattípusokra, valamint szakpolitikai vonatkozásaikra. Az eredmények alapján feltárul a big data megközelítésű városi mobilitáskutatás sokszínűsége, ami számos tanulsággal szolgálhat a magyarországi földrajzkutatás és várospolitika számára is.
 • Item
  Az általánosított bizalom kérdőíves mérésének egyes megbízhatósági és érvényességi kérdései a magyarországi adatfelvételek tükrében
  (2022) Bodor, Ákos; Hegedüs, Márk
  A bizalom a társadalomtudományok egyik olyan kutatási területe, ami komplex, alaposan kidolgozott elméleti megközelítésekkel rendelkezik, ugyanakkor empirikus eszközrendszere kevésbé áll szilárd lábakon. Az általánosított bizalom kérdőíves vizsgálatának legelterjedtebb eszköze a szakirodalomban gyakran csak „standard” bizalomkérdésnek nevezett formula, amely a következőképpen hangzik: „Általánosságban Ön mit mondana? A legtöbb emberben meg lehet bízni,vagy inkább azt, hogy nem lehetünk elég óvatosak az emberi kapcsolatokban?” A tanulmány célja ennek a standard kérdőíves mérőeszköznek a vizsgálata a megbízhatóság és az érvényességdimenziói mentén. Elemzésünk során különböző nemzetközi felmérések magyar adatfelvételeit használjuk. Eredményeink komoly érvényességi problémákat jeleznek, a standard kérdés ugyanis gyengébb összefüggést mutat olyan további változókkal, amelyekkel a bizalom koncepciójából következően lényegesen szorosabb kapcsolatot feltételezhetnénk.
 • Item
  Aktuális megjegyzések, bevezető gyanánt
  (2022) Rechnitzer, János; Páthy, Ádám