DSpace 7

DSpace is the world leading open source repository platform that enables organisations to:

  • easily ingest documents, audio, video, datasets and their corresponding Dublin Core metadata
  • open up this content to local and global audiences, thanks to the OAI-PMH interface and Google Scholar optimizations
  • issue permanent urls and trustworthy identifiers, including optional integrations with handle.net and DataCite DOI

Join an international community of leading institutions using DSpace.

The test user accounts below have their password set to the name of this software in lowercase.

  • Demo Site Administrator = dspacedemo+admin@gmail.com
  • Demo Community Administrator = dspacedemo+commadmin@gmail.com
  • Demo Collection Administrator = dspacedemo+colladmin@gmail.com
  • Demo Submitter = dspacedemo+submit@gmail.com
Photo by @inspiredimages
 

Recent Submissions

Item
Autonómia sokféle köntösben. A kelet-közép-európai decentralista pártok területi törekvései
(2023) Baranyai, Nóra
A tanulmány egy, a nyugat-európai etnoregionális pártokra kidolgozott modell adaptációjának kísérletén alapul. Az etnoregionális pártok olyan politikai szervezetek, amelyek egy adott földrajzi területen koncentráltan élő kisebbség, etnikai közösség érdekeinek képviseletére alakultak,követeléseik pedig a politikai rendszer hatalmi struktúrájának átszervezésére, a régió számára bizonyos fokú önkormányzat elnyerésére irányulnak. A tanulmányt megalapozó kutatás a kelet-közép-európai etnoregionális pártok alapdokumentumainak (alapszabályok és programok) elemzésén keresztül azonosította a szervezetek törekvéseit, s ezek alapján sorolta be őket az adaptált modell térségi sajátosságainak megfeleltethető típusaiba. Jelen elemzés a tipológia általános ismertetésén túl részletesen, példákkal alátámasztva tárgyalja az ún. decentralista, azaza területi önállóság megteremtését, szélesítését célzó pártok csoportjait. A tanulmány fő megállapítása az, amit már az írás címe is sejtet: a decentralista pártok valamennyi altípusa számára a cél gyakorlatilag ugyanaz, a lehető legszélesebb, fiskális elemeket is magában hordozó területi autonómia elérése.
Item
Le professionnalisme en politique : Quelle signification, quelle dynamique ?
(Konrad-Adenauer-Stiftung, 2021) Hatem; Mrad, Hatem (szerk.)
Item
RKK40 Anniversary conference: Regional and rural development trends over the last forty years : Abstract book
(HUN-REN CERS Institute for Regional Studies, 2024) Horeczki, Réka
Item
Az elmúlt negyven év regionális és vidékfejlesztési folyamatai: X. Falukonferencia : Absztrakt kötet
(HUN-REN KRTK Regionális Kutatások Intézete, 2024) Horeczki, Réka (szerk.)