DSpace 7

DSpace is the world leading open source repository platform that enables organisations to:

  • easily ingest documents, audio, video, datasets and their corresponding Dublin Core metadata
  • open up this content to local and global audiences, thanks to the OAI-PMH interface and Google Scholar optimizations
  • issue permanent urls and trustworthy identifiers, including optional integrations with handle.net and DataCite DOI

Join an international community of leading institutions using DSpace.

The test user accounts below have their password set to the name of this software in lowercase.

  • Demo Site Administrator = dspacedemo+admin@gmail.com
  • Demo Community Administrator = dspacedemo+commadmin@gmail.com
  • Demo Collection Administrator = dspacedemo+colladmin@gmail.com
  • Demo Submitter = dspacedemo+submit@gmail.com
Photo by @inspiredimages
 

Recent Submissions

Item
On the (geo)political salience of geographical imaginations: a central European perspective
(2022) Balogh, Péter; Gál, Zoltán; Hajdú, Zoltán; Rácz, Szilárd; Scott, James W.
This article introduces a Research Colloquium that investigates relationships between the production of Central European geopolitical imaginaries and processes of European integration. Specifically, we interrogate the ways in which Central European geopolitical imaginaries have involved the recasting of old and the emergence of new framings of regional identities, regional cooperation and geopolitical orientations. Our specific focus on Hungary is not coincidental; since 2010 the Hungarian government has pursued a strident and rather noisy ”geopoliticization” of its relations with the EU, its Central European neighbors and beyond. Together with Poland, Hungary has been an active producer of scenarios of national and European destiny according to conservative and often reactionary notions of identity and illiberal values. Contextual background explaining the rise of EU-skeptic imaginations of national purpose is provided and suggests that economic disparities as well as unresolved national tensions between liberalism and conservatism have been major drivers. As we will argue, stubborn reliance on fixed geopolitical ideas as a source of influence and power can lead to rigid commitments to identity politics that can both thwart more effective regional cooperation and harm national economic and political interests.
Item
A big data szerepe a városi mobilitás kutatásában és fejlesztésében
(2022) Váczi, Sándor; Fabula, Szabolcs; Nagy, Gábor
A big data alkalmazása dinamikusan növekszik a városi mobilitás kutatásában, de viszonylag kevés olyan tanulmány létezik, amelyben a szerzők szisztematikusan áttekintik az eddigi eredményeket ezen a területen. Célunk ezért az, hogy feltárjuk, milyen általános jellemzői vannak a big data használatának a városi mobilitás tudományos vizsgálatában. E cél elérése érdekében a szisztematikus szakirodalmi áttekintés módszerét alkalmaztuk, amihez a Scopus tudományos bibliográfiai adatbázisból gyűjtöttük össze az előre meghatározott kritériumoknak megfelelő, releváns közleményeket. Az így kialakított mintába bekerült közleményeket kvantitatív és kvalitatív technikákkal elemeztük, különös tekintettel az adatbázisunkban lévő publikációk megjelenési éveiből kirajzolódó trendekre, a tanulmányok folyóiratok szerinti megoszlására, a bennük szereplő mintaterületek földrajzi megoszlására, továbbá a tanulmányokban alkalmazott módszerekre és adattípusokra, valamint szakpolitikai vonatkozásaikra. Az eredmények alapján feltárul a big data megközelítésű városi mobilitáskutatás sokszínűsége, ami számos tanulsággal szolgálhat a magyarországi földrajzkutatás és várospolitika számára is.
Item
Az általánosított bizalom kérdőíves mérésének egyes megbízhatósági és érvényességi kérdései a magyarországi adatfelvételek tükrében
(2022) Bodor, Ákos; Hegedüs, Márk
A bizalom a társadalomtudományok egyik olyan kutatási területe, ami komplex, alaposan kidolgozott elméleti megközelítésekkel rendelkezik, ugyanakkor empirikus eszközrendszere kevésbé áll szilárd lábakon. Az általánosított bizalom kérdőíves vizsgálatának legelterjedtebb eszköze a szakirodalomban gyakran csak „standard” bizalomkérdésnek nevezett formula, amely a következőképpen hangzik: „Általánosságban Ön mit mondana? A legtöbb emberben meg lehet bízni,vagy inkább azt, hogy nem lehetünk elég óvatosak az emberi kapcsolatokban?” A tanulmány célja ennek a standard kérdőíves mérőeszköznek a vizsgálata a megbízhatóság és az érvényességdimenziói mentén. Elemzésünk során különböző nemzetközi felmérések magyar adatfelvételeit használjuk. Eredményeink komoly érvényességi problémákat jeleznek, a standard kérdés ugyanis gyengébb összefüggést mutat olyan további változókkal, amelyekkel a bizalom koncepciójából következően lényegesen szorosabb kapcsolatot feltételezhetnénk.
Item
What future for Hungary after the Covid-19 outbreak?
(Coimbra University Press, 2022) Horeczki, Réka
Major economic, natural and social shocks always bring new insights to regions as well, which call for new directions for development activities and related actions. The Covid-19 epidemic broke out, swept across the world in 2019, and has radically transformed almost every aspect of life. The change in meaning caused by the Covid-19 has also affected the rhetoric of countries and their role in the European Union. Isolationist processes have slowed down and fragmented integration into the EU. In this challenging period, we again witness a shift in the role of rural space (shelter, safe place) and its changing interpretation and also the reversal of negative connotations associated with the countryside: loneliness, self-sufficiency, distance. Therefore, the study focuses on the factors that have the potential to further enhance these positive values, and do not increase the resilience of rural areas.