DSpace 7

DSpace is the world leading open source repository platform that enables organisations to:

  • easily ingest documents, audio, video, datasets and their corresponding Dublin Core metadata
  • open up this content to local and global audiences, thanks to the OAI-PMH interface and Google Scholar optimizations
  • issue permanent urls and trustworthy identifiers, including optional integrations with handle.net and DataCite DOI

Join an international community of leading institutions using DSpace.

The test user accounts below have their password set to the name of this software in lowercase.

  • Demo Site Administrator = dspacedemo+admin@gmail.com
  • Demo Community Administrator = dspacedemo+commadmin@gmail.com
  • Demo Collection Administrator = dspacedemo+colladmin@gmail.com
  • Demo Submitter = dspacedemo+submit@gmail.com
Photo by @inspiredimages
 

Recent Submissions

Item
Does István Bibó’s concept of the „Misery of Small States” carry a message for the Western Balkans today?
(2024) Hajdú, Zoltán; Rácz, Szilárd
István Bibó (1911-1979), a lawyer and doctor of political science by profession, became a prominent Hungarian political theorist from the late 1930s. He joined the left-wing populist party and became an expert on constitutional affairs for the National Peasant Party. He obtained professorship at a young age and was elected correspond-ing member of the Hungarian Academy of Sciences in 1946. The hereby analyzed work – foregrounded by years of preliminary research – was published in large numbers shortly after the end of World War 2 (1946). Drawing on extensive international theo-retical and historical knowledge, Bibó analyzed the long-term evolution of historical processes in Central-East Europe (addressing the two regions separately and togeth-er), concluding that disruptions in the neighbourhood context, internal conflicts and divisions have been the major factors behind the repeated failures, the „misery” of the small states of the region (Czechia/Czechoslovakia, Poland, Hungary). Despite not being a „Balkan scholar”, Bibó was well acquainted with the advances of interna-tional and particularly Hungarian research, with an outlook to state-building processes in the Balkans and providing particular insights on the states in question. Bibó became notorious for his involvement, his ethical, principled stance demonstrated during the 1956 revolution but his scientific contributions were recognized only after his death with the publication of his works in foreign languages. Bibó’s state and political theoretical approaches and his insights on ethical peace may have particular relevance for the Western Balkans today. A series of unresolved internal issues within the region can create legitimate grounds for external intervention even in present-day circumstances.
Item
Autonómia sokféle köntösben. A kelet-közép-európai decentralista pártok területi törekvései
(2023) Baranyai, Nóra
A tanulmány egy, a nyugat-európai etnoregionális pártokra kidolgozott modell adaptációjának kísérletén alapul. Az etnoregionális pártok olyan politikai szervezetek, amelyek egy adott földrajzi területen koncentráltan élő kisebbség, etnikai közösség érdekeinek képviseletére alakultak,követeléseik pedig a politikai rendszer hatalmi struktúrájának átszervezésére, a régió számára bizonyos fokú önkormányzat elnyerésére irányulnak. A tanulmányt megalapozó kutatás a kelet-közép-európai etnoregionális pártok alapdokumentumainak (alapszabályok és programok) elemzésén keresztül azonosította a szervezetek törekvéseit, s ezek alapján sorolta be őket az adaptált modell térségi sajátosságainak megfeleltethető típusaiba. Jelen elemzés a tipológia általános ismertetésén túl részletesen, példákkal alátámasztva tárgyalja az ún. decentralista, azaza területi önállóság megteremtését, szélesítését célzó pártok csoportjait. A tanulmány fő megállapítása az, amit már az írás címe is sejtet: a decentralista pártok valamennyi altípusa számára a cél gyakorlatilag ugyanaz, a lehető legszélesebb, fiskális elemeket is magában hordozó területi autonómia elérése.
Item
Le professionnalisme en politique : Quelle signification, quelle dynamique ?
(Konrad-Adenauer-Stiftung, 2021) Hatem; Mrad, Hatem (szerk.)
Item
RKK40 Anniversary conference: Regional and rural development trends over the last forty years : Abstract book
(HUN-REN CERS Institute for Regional Studies, 2024) Horeczki, Réka
Item
Az elmúlt negyven év regionális és vidékfejlesztési folyamatai: X. Falukonferencia : Absztrakt kötet
(HUN-REN KRTK Regionális Kutatások Intézete, 2024) Horeczki, Réka (szerk.)