Tanulmányok - magyar nyelvű (NON-AFFILIATED)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  A megújuló energiaforrások elterjedésének társadalmi feltételei
  (MTA Pécsi Területi Bizottság, 2021) Fodor, István; Varjú, Viktor
 • Item
  Az Alföld nagyrégió lehetőségeiről - az ezredforduló előtt és után történt változásokhoz fűzött megjegyzésekkel
  (Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar; Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, 2016) Csatári, Bálint
  Ez a tudományos esszé a szerzőnek az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk évében készült, a nagyrégiók lehetőségeiről szóló és a Falu-Város-Régió folyóiratban megjelent cikkét értékeli újra, abban a szellemben, ahogy egy kutatói közösség anno együtt gondolkodott a régió felemelkedésének lehetőségeiről és problémáiról. Ennek a közösségnek aktív és vezető tagja volt a kötet ünnepeltje és a szerző is. Az egykor megfogalmazott és megjelent hat oldalas kis írás alkalmasnak tűnt arra, hogy olvasmányos formában hívja fel a figyelmet néhány kulcsproblémára. Az eredeti szöveghez 2016-ban, tehát 12 év elteltével dőlt betűvel főztem hozzá aktuális kommentárokat, adatokat, megjegyzéseket. Remélem alkalmas lesz arra, hogy Baranyi Béla professzorral közösen végzett negyedszázados munkánknak egyfajta sajátos emléket állítson ebben a könyvben.
 • Item
  A Vajdaságban elérhető gazdaságfejlesztési eszközök és az azok által elért eredmények
  (Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2015) Ricz, András; Nagy, Imre
 • Item
  Az INTERREG IIIA - CARDS (CBC) támogatások földrajzi sajátosságai és hatásai a helyi és területi fejlődésre a Vajdaság AT határrégióiban, 2004-2006
  (Regionális Tudományi Társaság/Društvo za Regionalne Nauke, 2015) Nagy, Imre; Ricz, András; Nagy, Miklós
  Szerbia és ezen belül Vajdaság számára a 2000-es évek közepén megnyíltak a lehetőségek az uniós fejlesztési források lehívására. Ezek a lehetőségek egyelőre csak a határ menti programok keretében, szomszédos országokkal közös, határon átívelő hatással rendelkező projektek megvalósítására adnak lehetőséget. Jelent munkában az Interreg Cards alapok Magyarországgal és Romániával közös forrásait elemezzük. A munka hipotézise, hogy a bőven rendelkezésre álló erőforrások ellenére nem használják ki kellőképpen a fennálló lehetőségeket, különösképpen a területi fejlődés szempontjából nincsenek megfelelő projekthatások. A dolgozatban megvizsgáltuk az eddigi határon átívelő programok azon hatásait, amelyeknek a végeredményeként megállapítható, hogy Szerbia és azon belül Vajdaság még nincs kellőképpen felkészülve az uniós fejlesztési források fogadására. A projektek elemzése során kapott eredménye alapján kijelenthető, hogy a határon átívelő programok elsődlegesen a szoft, tehát humánerőforrás-, kapcsolatépítő és gazdasági jellegű projekteket támogatják, míg az infrastrukturális fejlesztések a háttérbe szorulnak. Az egyes megvalósított projektek elsősorban a lokális mikroközösségek előrehaladását segítik, ezen belül is a vidéki humánerőforrás-fejlesztésre helyeznek kiemelt hangsúlyt.