Az INTERREG IIIA - CARDS (CBC) támogatások földrajzi sajátosságai és hatásai a helyi és területi fejlődésre a Vajdaság AT határrégióiban, 2004-2006

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Nagy, Imre
Ricz, András
Nagy, Miklós
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Regionális Tudományi Társaság/Društvo za Regionalne Nauke
Abstract
Szerbia és ezen belül Vajdaság számára a 2000-es évek közepén megnyíltak a lehetőségek az uniós fejlesztési források lehívására. Ezek a lehetőségek egyelőre csak a határ menti programok keretében, szomszédos országokkal közös, határon átívelő hatással rendelkező projektek megvalósítására adnak lehetőséget. Jelent munkában az Interreg Cards alapok Magyarországgal és Romániával közös forrásait elemezzük. A munka hipotézise, hogy a bőven rendelkezésre álló erőforrások ellenére nem használják ki kellőképpen a fennálló lehetőségeket, különösképpen a területi fejlődés szempontjából nincsenek megfelelő projekthatások. A dolgozatban megvizsgáltuk az eddigi határon átívelő programok azon hatásait, amelyeknek a végeredményeként megállapítható, hogy Szerbia és azon belül Vajdaság még nincs kellőképpen felkészülve az uniós fejlesztési források fogadására. A projektek elemzése során kapott eredménye alapján kijelenthető, hogy a határon átívelő programok elsődlegesen a szoft, tehát humánerőforrás-, kapcsolatépítő és gazdasági jellegű projekteket támogatják, míg az infrastrukturális fejlesztések a háttérbe szorulnak. Az egyes megvalósított projektek elsősorban a lokális mikroközösségek előrehaladását segítik, ezen belül is a vidéki humánerőforrás-fejlesztésre helyeznek kiemelt hangsúlyt.
Description
Keywords
határmenti együttműködés , INTERREG IIIA , határmenti térség , Vajdaság , határrégió , Európai Unió - támogatások
Citation
Ricz A; Takács Z. (szerk.) A régió TÍZpróbája. Szabadka: Regionális Tudományi Társaság/Društvo za Regionalne Nauke, 2015. pp. 101-112. (ISBN:978-86-86929-06-8)