Könyvek - Tanulmánykötetek - magyar nyelvű (RKI)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 81
 • Item
  NYUTO 35 : Válogatott közlemények
  (KRTK Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály, 2022) Jóna, László (szerk.); Nárai, Márta (szerk.)
 • Item
  A regionalizmus: az elmélettől a gyakorlatig: Illés Ivánra emlékezve 80. születésnapja alkalmából
  (Publikon Kiadó, 2022) Nemes Nagy, József (szerk.); Pálné Kovács, Ilona (szerk.)
  Illés Iván 2022-ben lenne nyolcvan éves. Ebből az alkalomból tisztelegnek előtte a regionális tudományt évtizedek óta művelő kortársai és az újabb generációt képviselő fiatalabb kollégái. Illés Iván a Tervgazdasági Intézet, majd az MTA Regionális Kutatások Központja vezetőjeként, egyetemi tanárként, hazai és nemzetközi kormányzati tanácsadóként nagy tekintélyt szerzett mind gyakorlati, mind tudományos körökben. A kötetben megjelent tanulmányok a regionális politika és tudomány máig aktuális témaköreit tárgyalják a gazdaságfejlesztéstől a környezetvédelemig, az intézményektől, a finanszírozásig, megállapítva, hogy Illés Iván munkássága, gondolatai időtállónak bizonyultak. A válogatás erénye, hogy az interdiszciplinaritás mellett, elméleti és gyakorlati megközelítések egyaránt helyet kaptak. A kötet megjelenését a KRTK, a Regionális Kutatás Alapítvány és Illés Iván családja támogatta.
 • Item
  A vidéki Magyarország a pandémia korában : IX. Falukonferencia
  (KRTK Regionális Kutatások Intézete, 2022) Horeczki, Réka (szerk.); Szabó, Tamás (szerk.)
  Kilencedik alkalommal került megrendezésre az ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének immár 30 éves múltra visszatekintő rendezvénye: a Falukonferencia. Az elmúlt időszak rendezvényei közös gondolkodásra hívták a kutatókat, gyakorlati szakembereket és a döntéshozókat annak érdekében, hogy a vidéken élők környezeti-társadalmi-gazdasági facilitáció lehetőségét megvizsgálják. A 2021. szeptember 22-24. között lezajlott konferencia a vidék problémáit és lehetőségeit, a vidék jelenét és jövőjét meglehetősen komplexen, tíz különböző szekció, három panelbeszélgetés, két plenáris tömb keretében dolgozta fel. A közös keretet a COVID-helyzet - és annak vidékre gyakorolt következményei - jelentették, azonban a demográfiai változásokon át, a kitörési pontokat jelentő témákon keresztül, az önkormányzati szerepvállalás kérdéseivel és a körforgásos gazdasággal bezárólag, olyan előadások hangozhattak el, amelyek egyszerre mutattak rá a tudományos vizsgálatok eredményeire, és az aktuális szakpolitika főbb irányaira helyi, nemzeti és uniós szinten egyaránt.
 • Item
  Területi riport 2021
  (KRTK Regionális Kutatások Intézete, 2021) Koós Bálint (szerk.)
 • Item
  Nagyvárosok Magyarországon
  (Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021) Rechnitzer, János (szerk.); Berkes, Judit (szerk.)
  A magyar nagyvárosok fejlődési pályájáról az elmúlt húsz évben nem készült sem értékelő, sem összehasonlító tanulmánykötet. Erre nyílt módunk a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű program keretében lefolytatott kutatásoknak köszönhetően. 16 szerző 15 tanulmánya dolgozza fel a hazai településhálózat csomópontjainak jellemzőit, fejlődési irányait, érdekességeit. Áttekintést nyújtunk a korábbi kutatási irányokról, gazdasági szerkezetük alakulásáról, a kormányzási modellekről, a társadalmi szerkezet-változási trendjeikről, a kulturális miliőről, a városszerkezet átrendeződéséről, majd összefoglaljuk fejlődési pályáik jellemzőit, keresve a közös és egyedi elemeket. Mindehhez társul a nyolc nagyváros (Debrecen, Győr, Kecskemét, Nyíregyháza, Miskolc, Szeged, Székesfehérvár) elemző-értékelő tanulmánya. A kötetet ajánljuk a nagyvárosok vezetőinek, politikusainak, tervezőinek, közösségeinek, felelős polgárainak. Továbbá mindazoknak, akik érdeklődnek a hazai településhálózat fejlődése iránt, kiváltképpen a befektetőknek és gazdasági szereplőiknek, akik szakszerű és tudományos információkat nyerhetnek belőle döntéseik megalapozásához.