A közösségi narratíva szerepe az eltakart valóság megismerésében

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Virág, Tünde
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tanulmányomban azokat a helyzeteket és változó kutatói szerepeket elemzem, amelyekkel akkor szembesül a kutató, amikor a helyi társadalom által eltakart, eltitkolt, tabuként kezelt társadalmi jelenségekről, jelen esetben a külföldi munkavállalás és az informalitás viszonyáról szeretne információkat szerezni. A terepmunka során a kutató és a terepen élő családok interakcióján keresztül jönnek létre azok a tudások, ismeretek, amelyeket később a kutató felhasznál tudományos munkájához. A megfelelő interakciós helyzetek kialakítása fontos módszertani feladat, amihez a kutatónak tudatosan és reflexíven kell viszonyulnia a kutatás során. Azaz a kutató felelőssége, hogy létrejöhessenek azok a szituációk, amelyekben lehetőség nyílik a hallgatás megtörésére, a megszólalásra. A terepi tapasztalatok alapján ez olyan helyzetekben történhet meg, amelyekben a felkeresett családok sajátos tudásuk, kompetenciájuk miatt fölényben - vagy legalábbis egyenrangúnak - érzik magukat a kutatóval szemben, vagy éppen a hasonló élethelyzet, a közösségi tudás keretezi a történetet és ez nyújt lehetőséget az elbeszélésre. Ebben a tanulmányban a kutatási kérdésünkhöz alkalmas terepkutatási módszertan megtalálásának folyamatátírom le, amely a megszólítás és megszólalás lehetőségét keresve szükségszerűen átalakította a kutatói pozíciónkat is.
Description
Keywords
narratívák , kutatói szerep , informalitás , terepmunka
Citation
Szociológiai Szemle 27: (2) pp. 54-67. (2017)