A kultúrtájak lehatárolása és a vidékfejlesztés

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Hoyk, Edit
Farkas, Jenő Zsolt
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Neumann János Egyetem
Abstract
A kultúrájakkal kapcsolatban általánosan elfogadott definíció nincsen – hasonlóan magához a tájfogalomhoz –, ugyanakkor a kapcsolódó megfogalmazások széles skálán mozognak. Értelmezésünk szerint kultúrtájak azok a tájak, amelyek változatosak, mozaikosak, tehát megjelenésük alapján a tájesztétikai értékük magas, ahol a táj és az ember kölcsönhatása harmonikus, és sajátos értéket állít elő. Munkánk célja, hogy Magyarországra vonatkozóan a kultúrtájak lehatárolására kísérletet tegyen. Az elemzés során két, alapvetően felszínborításból kiinduló módszertant alkalmaztunk, melyek közül az egyik a kulturális ökoszisztéma szolgáltatások felől közelít, míg a másik bővebb mutatókörre építve figyelembe veszi a mezőgazdaság intenzitását, a védett és védendő természeti és kulturális értékeket, az erdőállományok kezelési módját, a vadászati trófeabírálati adatokat, a természetközeli vegetációval borított felszíneket, valamint a turisztikai szempontból jelentős térségeket.
Description
Keywords
kultúrtáj , lehatárolás , vidékfejlesztés
Citation
Kőszegi Irén Rita (szerk.) III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia : Versenyképesség és innováció. Kecskemét : Neumann János Egyetem, 2019. pp. 84-89. A konferencia helye és ideje: Kecskemét, Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kara, 2018. szeptember 27–28.