Környezetipar, újraiparosítás és regionalitás Magyarországon

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Abstract
A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja koordinálásában, a témával régtől fogva tudományos mélységgel foglalkozó kutatók néhány éve egy angol nyelvű tanulmánykötet közreadására vállalkoztak, amely a környezetipar szerepét elemezte a régiók lehetséges újraiparosításában és a fenntartható gazdaságfejlesztés alakításában. A 2009-ben megjelent "The Role of Environmental Industry in the Regional Reindustrialisation in Hungary" című tanulmánykötet szerkesztői és a széles szakmai körökből verbuválódott szerzői tekintettel voltak arra a körülményre, hogy a környezetiparba tartozik minden olyan termelő tevékenység, amely a hatékony megelőzést szavatoló tiszta technológiákkal,szennyezéskezelési eljárásokkal és a természetbarát erőforrás-felhasználás lehetőségeivel foglalkozik. A könyv angol nyelvű változata és jelenlegi bővített kiadása egyaránt a környezetipar magyarországi sajátosságait és az újraiparosításban játszott lehetőségeit mutatják be, egy-egy fejezettel kitérve az iparág különböző szegmenseire és regionális összefüggéseire. Az olvasók kezébe kerülő mostani magyarnyelvű kiadás azonban már nem egyszerűen csak a korábban közreadott angol nyelvű tanulmányok többségét tartalmazza, hanem részben átdolgozott és bővített kötet közreadását tette lehetővé. Az újabb szakmai erőfeszítések eredményeként, az ismert szakemberek és tehetséges fiatal kutatók közreműködésével született tanulmánykötet jelentős mértékben hozzájárulhat a magyar régiók újraiparosításával kapcsolatos elképzelések szakmai megalapozásához és megvalósításához, nem utolsósorban pedig a környezetiparral összefüggő tudományos eredmények megismertetéséhez is. A fentiek előrebocsátásával ajánljuk a könyvet a téma elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó szakemberek, valamint az érdeklődők szélesebb körének a figyelmébe.
Description
Keywords
környezetipar , újraiparosítás , újraiparosítás - Magyarország , regionalizmus
Citation