A bizalom és az alapvető emberi értékek összefüggése

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Grünhut, Zoltán
Bodor, Ákos
Pirmajer, Attila
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
A dolgozat célkitűzése kettős: egyrészt multiteoretikus keretbe igyekszik foglalni a bizalom koncepcióját, illetve a Shalom H. Schwartz nevéhez köthető alapvető emberi értékek elméletét, a két megközelítés között olyan kapcsolódásokat keresve, amelyek eltérő fogalomhasználattal azonos jelenségeket próbálnak megragadni; másrészt ezt a feltételezett teoretikus összefüggést empirikusan is vizsgálja az írás egy másodelemzés által. A schwartzi teória szerint az értékek többféle módon csoportosíthatók, kategórizálhatók, tipizálhatók, illetve dimenziós tartalmuk szerint körülírhatók. Ezen polárisan rendeződő értékelméleti öszszefüggések tükrében felállítható két jól elkülönülő értékpreferencia: az egyik az énközpontú, a társadalomban kiszámíthatóan megrögzült, biztonságot és tájékozódást adó referenciákat kereső beállítódás, míg a másik egy önmeghaladó, a folyamatos változásokra és a diverzitásra nyitott szemlélet. Ezen értékalapú distinkció számos ponton kapcsolatba hozható a bizalom (bizalmatlanság) mögötti morális-emocionális és racionális igazolásokkal. Miután a dolgozat ezt megteszi, másodelemzés keretében vizsgálja azt, hogy az embertársai iránt több, illetve kevesebb bizalommal bíró egyénnek valóban eltérő-e az értékkészlete, mégpedig az elméleti várakozásoknak megfelelően.
Description
Keywords
bizalom , European Social Survey
Citation
Replika 113. pp. 45-60. (2019)