A "magyar" hegemónia és a cigány stigmatizáció: Cigány-magyar különbségtétel hatása a cigány közegek szerveződésére

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Kovai, Cecília
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tanulmányomban főként Északkelet-Magyarország falvaiban végzett terepmunkáimon keresztül vizsgálom a cigány-magyar különbségtétel lokális működésmódjait, elnyomó mechanizmusait, gazdasági és strukturális meghatározottságait. A cigány - magyar különbségtételt hatalmi viszonyként értelmeztem, amelyben a „magyar' bír hegemón jelentéssel és domináns társadalmi pozícióval. Állításom szerint a cigány-magyar különbségtétel hatalmi viszonyának legfőbb mozgatórugója az asszimilációs kényszer, amely folyamatosan rögzíti a cigányság stigmatizált jelentéseit. Fő kérdésem, hogy az etnikai különbségétel e meghatározottságai hogyan hatnak a „cigány" közegek belső szerveződésére, a cigányság identifikációs lehetőségeire, az esetlegesen kialakuló érdekérvényesítő tevékenységek mozgástereire. Tanulmányomban azt is vizsgálom, hogyan válik a rokonsági hálózat e „cigány" közegek fő szerveződési formájává, hangsúlyozva, hogy ez nem pusztán valamiféle „kulturális sajátosságként" értelmezhető, hanem a cigány-magyar különbségtétel lokális működésének velejárója.
Description
Keywords
roma lakosság , roma lakosság - Magyarország , diszkrimináció , etnikai kisebbségek , asszimilációs kényszer , stigmatizáció
Citation
Szociológiai Szemle 26:(2) pp. 90-117. (2016)