Bizalom: emberség és tágasság: Iskolapszichológusi reflexiók egy elméleti problémára

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Ita, Mariann
Grünhut, Zoltán
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Esszénkben újszerű perspektívában értelmezzük a bizalom koncepcióját, két fogalommal – az emberség és a tágasság elméleti mondanivalójával – kiegészítve a szakirodalomban jellemző érveléseket. Célunk ezen újragondolás által az, hogy az eddiginél átfogóbb lencsén keresztül lássuk a bizalom/bizalmatlanság problematikáját, s felismerjük e jelenség generatív dinamikáit mind az egyén társas érintkezései, mind az én önalakítása vonatkozásában, illetve ezek összefüggése tükrében az individuális és társadalmi szabadságtörekvések egybekapcsolódása tekintetében is. Mondanivalónkat nem a szisztematikus elméletadás módszerével bontjuk ki, hanem az esszéforma szubjektív közvetlenségével. Így kívánjuk az absztrakt problémát mindenki számára életközelivé tenni, merthogy senki sem érintetlen e kérdésben. Hogy mennyire nem, azt az írásunk második részében további szubjektív tapasztalatokkal próbáljuk érzékeltetni, amikor is a bizalmatlan gyerek iskolai nehézségeiről, illetve az iskolapszichológus dilemmáiról értekezünk. Miközben a korlátozott feltételek miatt gyakorta a kívántnál és a szándékoltnál kevesebbet tud megtenni a szakember annak érdekében, hogy a gyerekek szenvedés-élményeit elviselhetővé tegye, az odafordulás embersége által mégis megteremti a tágasság kölcsönös élményét. Érvelésünk tükrében ez sokszor fontosabb, elképzelhetetlenül fontosabb, mint azt gondolnánk.
Description
Keywords
bizalom , oktatáspszichológia , bizalmatlanság
Citation
Tudásmenedzsment 21:(1-2) pp. 229-240. (2020)