Területfejlesztés vagy iparpolitika?: A francia versenyképességi pólus program tapasztalatai

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Egyed, Ildikó
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas-Győr Nonprofit Kft
Abstract
A tanulmány felvázolja a területfejlesztési és a verseny-, illetve iparpolitikának a metszetében elhelyezkedő francia versenyképességi pólusok kialakulásának előzményeit, elméleti hátterét, és az alig egy évtizedes múltra visszatekintő gyakorlati tapasztalatok összegzésére vállalkozik. A versenyképességi pólusok az innovációs szereplők hálózatos kapcsolataira épülnek, fejlődésüket a szereplők közti együttműködés minősége alakítja. Miközben a teljesítmény-szemléletű politikák a legdinamikusabban fejlődő régiókra összpontosítanak az ország európai és globális pozícióját szem előtt tartva, és a pólusok esetében is a legígéretesebb csúcsipari ágazatok támogatását szorgalmazzák, a közel fél évszázados múltú egyenlősítő célzatú területfejlesztési politikák céljai a pólusok nagy számával és a hagyományos, érettebb ágazatok támogatásával realizálódnak. A kettős célkitűzés egyidejűleg a pólusprogram esetében is nehezen teljesíthető, de mindmáig jelen van az ország jövőjét meghatározó területpolitikai vitákban.
Description
Keywords
területfejlesztés , klaszterpolitika , kiegyenlítési politika , versenyképességi pólus - Franciaország
Citation
Lados M (szerk.) A gazdaságszerkezet és vonzáskörzet alakulása. Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2014. pp. 87-103. (A Győri Járműipari Körzet, mint a térségfejlesztés új iránya és eszköze c. kutatás monográfiái; 5.) (ISBN:978-615-5298-44-8)