A helyi társadalmi tőke szerepe magyar vidéki térségek fejlődésében

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Perger, Éva
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Neumann János Egyetem
Abstract
A „társadalmi tőke” a közelmúlt egyik legmeghatározóbb – bár ma is vitatott – társadalomtudományi fogalma. Előadásomban három vidéki járás példáján mutatom be a helyi társadalmi tőke szerepét a térségi fejlődésben. Vajon a helyi társadalmi tőke mennyiben képes hozzájárulni a kistérségi fejlődéshez? Mely elemei vezethetnek a helyi sikerhez, vagy kudarchoz? Létezik-e olyan fejlesztési modell, mely a helyi társadalmi tőke megerősítésére és mobilizálására épít? A tanulmány a szakirodalom feldolgozásán kívül két - nagymértékben empirikus módszerekre támaszkodó – kutatásom eredményeire támaszkodik. Az egyik az MTA és az MNVH együttműködésével 2012-2013-ban megvalósult komplex vidékkutatási program, a másik egy most záruló NKFI támogatással megvalósuló projekt.(K109269 „Az állam strukturális átalakulásaira adott intézményi és egyéni válaszok különböző földrajzi kontextusokban”).
Description
Keywords
helyi társadalom , társadalmi tőke , vidékfejlesztés , vidékfejlesztés - Magyarország
Citation
Kőszegi, Irén Rita (szerk.) III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia : Versenyképesség és innováció Kecskemét, Magyarország : Neumann János Egyetem, 2019. pp. 16-22. A konferencia helye és ideje: Kecskemét, Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kara, 2018. szeptember 27–28.