Kisvárosok, a vidéki térségek központjai? (Somogy megyei esettanulmány)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Horeczki, Réka
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Doktoranduszok Országos Szövetsége
Abstract
Európa lakosságának 87%-a urbánus területeken él, a kisvárosi népesség kritikus tömeget képez (157,7 millió fő). Európában meghaladja a 69 ezret az 5000 lakos alatti kisvárosok száma, amelyek egyszerre mutatják a jóléti szuburbanizáció és a kényszer-visszaköltözés generálta népesség- és funkcióbővülés mintázatait. Magyarországon 2010 óta nem növekedett a városok száma (346 db), de a népességfogyás és kiköltözések miatt a kisvárosoké (30.000 fő alatti lakosságszám) mára elérte a 312 darabot. A kutatásaim során a célom: a dél-dunántúli térség három megyéjében a gazdasági, társadalmi és politikai életet erőteljesen befolyásoló kisvárosok hosszú távú fejlődésének törvényszerűségeit, sajátosságait és típusait feltárjam és bemutassam; a kisvárosok egyéni fejlődési jegyeit azonosítsam és csoportokba rendezzem. Azt vizsgálom, hogy mely fejlesztési hatótényező érvényesült leginkább Somogy megyében, a megyei kisvárosoknál és térségükben. A várossá válás vajon külső elvárások eredménye a megyében? A városhiányos térségekben kell(ene) 1-1 formális központ? Avagy külső hatások miatt indult el a fejlődés egy-egy településen? Gondolok itt az infrastruktúra fejlődésére, közigazgatás változására, urbanizációs hatásokra, gazdasági szerkezet átalakulására, stb. Esetleg belső hatótényezők a fejlődés mozgatórugói? Úgy mint, demográfiai változások, tevékeny közösségek, tradíció a kis- és kézműiparban stb. Célom az is, hogy elemezve a kisvárosok fejlődéstörténetét, megvizsgáljam, hogy valóban térségközponti, piacközponti funkciókat töltenek be.
Description
Keywords
kisvárosok , kisvárosok (Somogy megye) , városfejlődés
Citation
Bálint Csaba; Földi Péter; Kápolnai Zsombor; Kovács Csaba József; Nagyné Molnár Melinda; Zsarnóczky Martin Balázs (szerk.) Rurális térségek a 21. században tudományos konferencia : tanulmánykötet. Gödöllő : Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2019. pp 102-108. (ISBN: 978-963-2698-53-3). Konferencia helye, ideje: Gödöllő, Magyarország 2019.06.11.