A határon átívelő programok területi dimenziói a Vajdaságban

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Nagy, Imre
Ricz, András
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Regionális Tudományi Társaság
Abstract
Szerbia számára 2004-től érhetőek el európai uniós források, amelyek elsősorban határon átívelő projektek keretében valósulnak meg, a Phare CBC, az Interreg és az IPA programokon keresztül. A munka célja megvizsgálni, hogy ezek a magyar, szerb és horvát relációban megvalósuló határ menti projektek milyen fejlődési lehetőségeket biztosítottak Szerbia északi tartománya – a Vajdaság számára, és ezen belül is a források milyen területi eloszlásban kerültek felhasználásra. A szerbiai jogi szabályozás alapján az egyes községeket fejlettségük szerint négy csoportba lehet sorolni. A munka arra világít rá, hogy a források egyenlőtlenül oszlottak el a tartomány területén, és azok lekötésekor csak nagyon kis mértékben vették figyelembe a fejlettségi szempontokat, ami az egyes községek közötti különbségeket tovább növeli, így a térség versenyképessége nem javul. Ahhoz, hogy a program elérje a célját, a következő programozási periódusban ezeket a hibákat ki kell küszöbölni.
Description
Keywords
Vajdaság , határmenti együttműködés , határmenti térség - Magyarország - Szerbia , Európai Unió , határon átívelő programok , területi dimenzió
Citation
Takács Z, Ricz A (szerk.) Regionális kaleidoszkóp. Szabadka: Regionális Tudományi Társaság, 2014. pp. 115-122. (ISBN:978-86-86929-05-1)