Horvátország területfejlesztési eszköz- és intézményrendszerének rövid áttekintése a függetlenségtől napjainkig

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Pámer, Zoltán
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Regionális Tudományi Társaság
Abstract
Horvátország földrajzilag igen tagolt ország. Viszonylag kis alapterületéhez és lakosságszámához képest nagyfokú diverzitás jellemzi mind természetföldrajzi, mind gazdasági szempontból. A diverzitás nagyfokú, és sok esetben speciális földrajzi determinációkból közvetkező területi egyenlőtlenségekkel jár együtt, melynek kezelésére számos jogi és intézményi eszköz született az 1990-es évek óta. A területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének szabályozása folyamatosan változott: új térkategóriák jelentek meg, többféle lehatárolási logika működött. A legkomolyabb változást az uniós csatlakozás (2013) jelentette, melynek következtében több korábbi mechanizmus megszűnt, illetve beépítésre került egyéb fejlesztéspolitikai eszközökbe. Mindemellett a korábbi lehatárolások egyéb – nem feltétlenül területfejlesztési céllal – tovább élnek, melyek egy viszonylag nehezen áttekinthető rendszert eredményeznek. A tanulmány első részében rövid áttekintést adok Horvátország területi struktúrájának változásáról, majd áttekintem a területrendezés és -fejlesztés intézményrendszerét a uniós csatlakozást megelőzően. A 2009-ben elfogadott, azóta többször módosított területfejlesztési törvényt részletesen bemutatom, kiemelve a kapcsolódó területi kormányzási gyakorlatokat. A területi fejlettség mérésének alkalmazott gyakorlatának bemutatását követően áttekintem az uniós források felhasználásának kereteit az előcsatlakozási időszaktól napjainkig, beleértve röviden a Horvátország által is alkalmazott integrált területi beruházás végrehajtási gyakorlatát.
Description
Keywords
területfejlesztés , kohéziós politika , Horvátország , területfejlesztés - Horvátország , területfejlesztési intézményrendszer
Citation
Gál, Zoltán; Ricz, András (szerk.) A környezet és a határok kutatója : Tiszteletkötet Nagy Imre 65. születésnapja alkalmából. Szabadka : Regionális Tudományi Társaság, 2019 pp. 157-174. (ISBN 978-86-86929-07-5)