Globális helyi gazdaságok vidéken: földrajzi lépték és fejlesztési lehetetlenségek

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Czirfusz, Márton
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Abstract
A helyi gazdaságfejlesztés hazai politikái a gazdaság globalizálódásának tényét (a „külső” körülményeket) részben figyelmen kívül hagyják. Tanulmányomban arra kívánok rámutatni, hogy a földrajzi lépték fogalmán keresztül a „globális” és a „helyi” közötti viszonyt újra kell gondolni a hazai szakirodalomban. Érvelésemet 2013 elején négy vidéki mintaterületen, gazdasági szervezetek körében végzett terepmunkánk tanulságaival támasztom alá.
Description
Keywords
globalizáció , helyi gazdaság , vidék , lépték
Citation
Rechnitzer J, Somlyódyné Pfeil E, Kovács G. (szerk.) A hely szelleme - a területi fejlesztések lokális dimenziói: A Fiatal Regionalisták VIII. Konferenciáján elhangzott előadások. Konferencia helye, ideje: Győr, Magyarország, 2013.06.19-2013.06.22. Győr: Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, 2013. pp. 94-100. (ISBN:978-615-5391-10-1)