Kelet-európai kisvárosok fejlődési tendenciáinak értékelése a XX. században

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Horeczki, Réka
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
JATEPress Kiadó
Abstract
A tanulmány célja, hogy egy átfogó és újszerű összefoglalást adjon a kelet-közép-európai városhálózat alsó elemeiről, a kisvárosokról. Jellegzetes városfejlődési utak kirajzolódására, a térbeli folyamatokat befolyásoló tényezők vizsgálatára helyezi a szerző a hangsúlyt. Az Európai Unió területi kohézióról szóló Zöld könyve „kapocs”-nak nevezi a kisvárosokat, melyek rendelkeznek mindazon tulajdonságokkal, amelyet alapfunkcióként egy várostól elvárunk: biztosítják a megélhetés lapfeltételeit ugyanakkor kapcsolatot biztosítanak a nagyvárosok és a környező falvak között. A hosszú távú fejlődési pályák hasonló kiindulási tényezőket mutatnak, hiszen Lengyelországban és Csehországban is hasonló nevű és jelentéstartalmú városkategóriák találhatók, mint Magyarországon, a Felvidéken és Erdélyben: a civitas (szabad királyi város) és az oppidum (mezőváros). A hűbéri tulajdonban lévő oppidumok sűrű hálózata a közép-kelet-európai fejlődés egyik jellegzetessége. A térség városhálózatának számottevő részét jelentették a mezővárosok, amelyek többsége ma már/még mindig kisváros. A városfejlődés szempontjából fontos tényező a történelem, de nem elsődleges. A várossá váláskor bejárt út szempontjából a térségben számos szervező erő volt jelen: pl. kereskedelem, vásárok térszervező ereje (19. századtól kezdődően); az iparosítás (főként a szocializmus éveiben); a fejlett mezőgazdaság, amelyre élelmiszeripar települhetett (20. század első harmada); a közlekedés fejlődése (vasúti csomópontok); fürdőhely-városok – a nemzetközi turizmusba való bekapcsolódás, illetve az üdültetés tömegessé válása. A közigazgatási és határváltozások (Románia megyésítése), valamint a földrajzi tényezők szerepe is befolyásoló faktor.
Description
Keywords
kisvárosok , városfejlődés , Kelet-Európa , településhálózat , urbanizáció
Citation
Lengyel I. - Nagy B. (szerk.) Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. Szeged: JATEPress Kiadó, 2016. pp. 255-271.