A társadalmi újratermelés magyarországi területi egyenlőtlenségei az 1970-es években

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Czirfusz, Márton
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Az 1970-es évek magyarországi gazdasági válsága megváltoztatta a társadalmi újratermelés lehetőségeit és területi mintázatait. A változásokat az ipari bérmunka visszaszorulása és annak falusi térségekbe való kiszervezése, a háztáji és a második gazdaság bővülése, ademográfiai és a lakásépítési folyamatok fordulata fémjelezte. A tanulmány a társadalmi újratermelés politikai gazdaságtani megközelítésén alapulva, települési statisztikai adatokon vizsgálja a társadalmi újratermelés összetevőit az 1970-es évek Magyarországán, melyek elkülönítésére főkomponens-elemzést használ. A négy főkomponenses modellben elváltak egymástól az ipari bérmunkára, a másodikgazdaságra, valamint két főkomponensben a hosszú távú (generációs) újratermelésre vonatkozó indikátorok. A faktorpont értékek különböző területi mintázatai az egyes főkomponensek esetében eltérő térbeli szerveződésre utalnak. A kutatás megerősítette a korábbi területi kutatások számos megállapítását az 1970-es évek magyarországi válságáról. A hosszú távú újratermelés feltételrendszerében az elemzés egymással ellentétes trendeket mutatott ki: egyaránt magas faktorpont értékekkel rendelkeztek „kedvező helyzetű” és „hátrányos helyzetű” településekés térségek, ami a társadalmi reprodukció elméletének pontosítását indokolja a hazai államszocialista viszonyokra vonatkozóan. A vizsgálat jelentős eltéréseket mutatott ki a társadalmi újratermelés mechanizmusaiban a háztartási és a települési lépték között.
Description
Keywords
területi egyenlőtlenségek - Magyarország , társadalmi egyenlőtlenségek - Magyarország , társadalmi újratermelés , államszocializmus , szocializmus , települések - Magyarország
Citation
Területi Statisztika 60:(6) pp. 634-652. (2020)