Vég kiárusítás II: Társadalomföldrajzi tanulmányok

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Beluszky, Pál
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MTA Regionális Kutatások Központja
Abstract
Rendszerváltozás (?) után visszatekinteni 30 év termelésére, a szépítő emlékezés helyett a nyilvánosságnak szánt írásokat újraolvasni - nem nélkülöz némi kockázatot. Hogyan térsz vissza a szembesülés kalandjából? Értetlenül, elkeseredve, szégyenkezve? Önáltatásba s magyarázkodásba kezdve? Mindez persze az olvasó számára meglehetősen érdektelen - neki magának kell megtennie a maga utazását. Nem is untatom tapasztalásaimmal. Meglepetéseimmel, hümmögéseimmel, itt-ott szerény elégedettségemmel. Engedtessék meg egyetlen rácsodálkozásomról említést tenni. Csekély örömöt az okozott, hogy a mindenkori „ helyzet” megítélésében némi kritikai él jelen van írásaimban; ám a jobbító javaslatok az „ alaphelyzetet” szinte időtlen időre adottnak vélték (ez volt, természetesen, a rácsodálkozás tárgya!). A falvak helyzetének könnyítésekor a tsz-eket megkerülhetetlen (át nem alakítható, meg nem szüntethető) „tényként” kezeltük - kezeltem - , legfeljebb „túlhatalmától” kívántam óvni a falvakat s megértő együttműködést javasoltam. Az adott településpolitika jobbításáról sokfélét leírtam, de azt nem, hogy valami egészen más kellene. A társadalom, a gazdaság, a településhálózat haladásának kijelölt útjait kívántuk(tam) egyengetni, a felesleges tilalmi táblákat eltávolítani, a rendfenntartók önkényeskedéseit korlátozni; ám a lezárt utak megnyitásával nem számoltunk(tam). A történelem - szerencsére - merészebb. A végkiárusítás megkezdésével kettős célom van: hozzájárulni a társadalomföldrajz önképének újraformálásához, s hozzájárulni a jelenléthez. Jelenléthez a társadalomtudományok sorában azzal, hogy a - már megjelenésükkor többé-kevésbé „ holt” -folyóiratok, évkönyvek, konferenciaanyagok lapjairól megkíséreljük feltámasztani azokat az írásokat, amelyek a társadalomról a társadalomnak kívántak szólni, s amelyeknek némi időszerűsége ma is van. E célok alakították válogatásunk elveit s az újraközlés módját. Néhány rövidítésről - melynek többnyire ábrák és táblázatok estek áldozatául - eltekintve változatlan formában közöltük a tanulmányokat. (Az ábrák sorszámozását ez esetben sem változtattuk meg, így kikövetkeztethetőek a rövidítések.) Néhány egészen rövid megjegyzéstől eltekintve, tartózkodtunk az utólagos magyarázatoktól, kiegészítésektől, hibaigazításoktól is; legfeljebb a sajtóhibákat javítottuk, s bizonyos egységesítésre törekedtünk (táblázatok egységes formája, ábraaláírások egységesítése; nem volt lehetőségünk a bibliográfiai adatok teljes körű egységesítésére). Némi habozás után lemondtunk arról is, hogy a cikkek megírása utáni fejleményeket végigkövessük. Szándékunk szerint a válogatás egy-egy gondolat, témakör kibontakozását, fejlődését is szemlélteti (pl. az „Alföld-szindróma” esetében). Ez a szándék tette szükségessé a gondolat-ismétlések eltűrését; ezúttal kérek ezekért elnézést az olvasótól. S ezért csupán néhány témakörben - tudománypolitika, az Alföld-jelenség, tanyák és falvak, településpolitika - született írásokból válogattunk - remélve azt is, hogy a VÉG még várat magára, a KIÁRUSÍTÁS folytatódik.
Description
Keywords
társadalomföldrajz , közigazgatás , közigazgatás - Magyarország , városok - Magyarország , hátrányos helyzetű térségek , periferizáció , periférikus helyzet , gazdasági körzet , területbeosztás
Citation