Gondolatok a területi kohézió kérdésről a Kárpát-medencében a regionális tudomány szemszögéből

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Baranyi, Béla
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar; Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Abstract
A regionális tudomány egyik részdiszciplínája, a régiótörténet szemszögéből készült tanulmány abból indul ki, hogy az első világháborút követő radikális geopolitikai átrendeződés nyomán a Kárpát-medencében létrejött új nemzetállami keretek hosszú időre az államhatárokon átívelő együttműködés kiszélesítésének, a közép-kelet-európai térszerkezet egységesülésének (kohéziójának), végső soron a jó szomszédsági viszony elmélyítésének legfőbb akadályaivá váltak. Az európai régiók fejlődési irányainak alakításában viszont kedvező körülményeket biztosítottak azok a kohéziós politika erősítését szolgáló folyamatok, amelyek távlatos eredménye évszázadokon át formálódott integrációs kapcsolatok modern formában történő újjászerveződése, egy nagy Kárpát- medencei makroregionális gazdasági tér létrejötte lehetne. Magyarország eminens nemzetpolitikai érdeke tehát, hogy az EU hasonló hosszú távú területi stratégiai terveit követve, a Kárpát-medence is képezzen olyan új transznacionálís makrorégiót, amelyben a magyarlakta területek közös gazdaságstratégiai tér részévé válhatnának. A kezdeményezés élére állva, sajátos geopolitikai helyzeténél fogva érdemi együttműködések rendszerén alapuló lehetőségeket kínálhatna többek között a Trianon okozta dilemmák és hátrányok kölcsönösen előnyös kezelésére is.
Description
Keywords
területi kohézió , Kárpát-medence , regionális tudomány
Citation
Tamás J; Popp J (szerk.) Baranyi Béla 70.: A kapocs. Debrecen: Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar; Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, 2016. pp. 17-28. (ISBN:978-963-473-931-9)