A felszínborítás-változás modellezésének néhány tapasztalata a budapesti agglomeráció példáján

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Farkas, Jenő Zsolt
Molnár, András
Módos, Rita
Lennert, József
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Neumann János Egyetem
Abstract
Kutatásunk keretében Corine Land Cover és Urban Atlas adatokon alapuló felszínborítás-változásmodellt készítettünkLand Change Modeler for ArcGIS környezetben, mellyel 2040-ig jeleztük előre a várható felszínborítási, földhasználati változásokat a budapesti agglomeráció területén. A munka során négy klíma, valamint egy demográfiai és migrációs modell adatait is felhasználtuk, melynek eredményeként egy bázis és négy darab eltérő klímaszcenáriót tartalmazó előrejelzés született. Eredményeink szerint az összes szcenárióban jelentősen nő a beépített felszínek területe, melyek további város összenövésekhez,konurbációkhoz vezethetnek. A bővülés forrását alapvetően a szántó és a komplex művelésű területek adják. Azt is megállapítottuk, hogy a vizsgált időtávban a felhasznált klímamodellek csak csekély mértékben befolyásolták a földhasználat-változás települési szinten összesített területi mintázatainak alakulását. A kutatási projekt a „NATÉR továbbfejlesztése” (KEHOP-1.1.0-15-2016-00007) program keretén belül valósult meg.
Description
Keywords
felszínborítás , modellezés , agglomeráció - Budapest , Corine Land Cover , mikroklíma
Citation
Kőszegi Irén Rita (szerk.) III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia : Versenyképesség és innováció. Kecskemét : Neumann János Egyetem, 2019. pp. 983-988. A konferencia helye és ideje: Kecskemét, Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kara, 2018. szeptember 27–28.