Felsőoktatási intézmények szerepe a fiatalok társadalmi érzékenyítésében

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Nárai, Márta
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
RIK-U Kft.
Abstract
Egy egészséges, jól működő társadalom elképzelhetetlen a társadalmi problémák kezelésében, a társadalmi folyamatok alakításában szerepet vállaló aktív állam-polgárok nélkül. Fontos, hogy a fiatalok tanulmányaik során találkozzanak olyan lehetőségekkel, amelyek teret adnak a társadalmi érzékenység kibontakozásának, a mások helyzete és problémái iránti nyitottságnak, és erősítik a társadalmi felelősségvállalás, szerepválla-lás fontossága tudatát, lehetőséget teremtenek e téren közvetlen tapasztalatszerzésekre. Tanulmányomban a felsőoktatási intézmények e téren játszott felelősségét kívánom körüljárni, melynek során a győri Széchenyi István Egyetemen több mint egy évtizede folyó, napjainkban Önkéntes segítő gyakorlat névre hallgató kurzus keretein belül folyó munkát is bemutatom. E stúdium célul tűzte ki a fiatal értelmiségiek társadalmi érzékenységének növelését, a társadalmi felelősség-vállalás fontosságának megismertetését, és lehetőséget teremt e téren a közvetlen tapasztalatszerzésre. A szerző maga is részt vesz e tantárgy munkálataiban.
Description
Keywords
társadalmi érzékenység , társadalmi felelősségérzet , társadalmi felelősségvállalás , részvétel , egyetemek
Citation
Berghauer-Olasz, Emőke; Gávriljuk, Ilona; Hutterer, Éva; Pallay, Katalin (szerk.) A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében : Виклики xxi століттяу сфері середньої та вищої освіти східноїта центральної європи в процесі реформування освіти : Challenges of the 21st centuryin the field of secondary and higher education of easternand central europe in light of educational reforms : Nemzetközi tudományos konferencia, tanulmánykötet : Міжнародна науково-практична конференція, Збірник наукових робіт : International Academic Conference, Selected papers Ungvár : RIK-U Kiadó, 2019 pp. 305-314.