A klímaaggodalmak jellemzői és helyi szintű sajátosságai: Esettanulmány Hajdú-Bihar megye választott településeiről, 2020

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Kiss, Emőke
Balla, Dániel
Poszet, Szilárd
Kovács, András Donát
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
A klímaváltozás kihívásaival összefüggésben a klímaaggodalmak kérdésköre is előtérbe került. A közép-kelet-európai településekre és azok társadalmaira vonatkozóan egyelőre viszonylag kevés információ áll rendelkezésre a szakirodalomban. A szerzők úgy vélik, hogy a klímaaggodalmak mélyreható lokális vizsgálata időszerű és hiánypótló, különösen az olyan posztszocialista térségekben, ahol a környezettudatosság kibontakozását a sajátos történelmi múltból fakadó megkésettség jellemzi. A tanulmány célja és egyben újdonsága a hazánkban is egyre inkább erősödő klímaaggodalmak települési szintű feltárása. A szerzők avonatkozó szakirodalom összegzésére támaszkodó kutatásuk során, 2020-ban kérdőíves felmérést (N=512) végeztek Magyarország második legnépesebb városában, Debrecenben, valamint Hajdú-Bihar megye választott településein. A statisztikai elemzés soránkhinégyzet próbát és bináris logisztikus regressziót alkalmaztak, amellyel feltárták a megkérdezettek válaszai közötti szignifikáns eltéréseket és azokat a változókat, melyek hatással vannak az aggodalom mértékére. Vizsgálataikban külön figyelmet szenteltek a „globális felmelegedés” és a „klímaváltozás” fogalmak eltérő jelentésére. Eredményeik alapján a szerzők rámutatnak arra, hogy a klímaváltozással kapcsolatos kockázat mindenütt észlelhető, ugyanakkor a lakosság a mindennapi gyakorlatban még nem kellően klímatudatos.
Description
Keywords
éghajlatváltozás , globális felmelegedés , Kelet-Magyarország , Hajdú-Bihar megye
Citation
Területi Statisztika 62:(5) p. 584-620. (2022)