A pénzügyi globalizáció és az eurozóna pénzügyi-monetáris integrációjának térbeli korlátai = Financial globalisation and the spatial limitations of the financial-monetary integration in the euro-area

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Gál, Zoltán
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The present paper analyses the spatial features of financial markets embedded in financial globalisation and the development of the euro area’s financial market, and demonstrates the spatial anchoring of the financial sector. It highlights the home bias of investors for the national markets as one of the "spatial" limitations of financial globalisation, the persistence of information asymmetry in proportion to distance and incomplete capital mobility. It demonstrates that despite the integration of the international markets, the domestic markets continue to have predominance. It also points out that the protracted crisis of the euro area and its incomplete financial and monetary integration are caused by the internal structural problems of the euro area’s financial integration and territorial inequalities in addition to the spatial limitations of financial globalisation. Using several criteria it proves why the principle of European integration took the least effect on the financial markets and demonstrates that the uniform monetary policy – along with fiscal integration – also fails to facilitate real convergence; in order to achieve that, economic and financial market integration should be deepened further and territorial disparities should be decreased.
A tanulmány a pénzügyi piacok térbeli sajátosságait a pénzügyi globalizáció és az eurózóna pénzügyi piacának fejlődési folyamatába ágyazva vizsgálja, s a pénzügyi szektor térbeli kötődését igazolja. A pénzügyi globalizáció „térbeli” korlátai közül kiemeli a befektetők hazai piacok iránti részrehajlását (home-bias), az információs aszimmetria távolságarányos perzisztenciáját és a tökéletlen tőkemobilitást. Igazolja, hogy a nemzetközi piacok integrálódása ellenére továbbra is fennáll a hazai (domestic) piacok dominanciája. A tanulmány rámutat arra, hogy az eurózóna elhúzódó válságát,tökéletlen pénzügyi és monetáris integrációját a pénzügyi globalizáció térbeli korlátai mellett az eurózóna pénzügyi integrációjának belső strukturális problémái és területi egyenlőtlenségei okozzák. Számos szemponttal bizonyítja, miért a pénzügyi piacok területén érvényesült legkevésbé az európai integráció elve, s igazolja, hogy az egységes monetáris politika – a fiskális integrációval együtt – sem segíti elő a reálkonvergenciát, ehhez a gazdasági és pénzügyi piaci integráció további elmélyítésére, a területi különbségek mérséklésére van szükség.
Description
Keywords
pénzügyi globalizáció , pénzügyi integráció , eurozóna , pénzügyi piacok , pénzügyi földrajz
Citation
Pénzügyi Szemle / Public Finance Quarterly 60:(1) pp. 105-124. (2015)