Autonómia sokféle köntösben. A kelet-közép-európai decentralista pártok területi törekvései

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Baranyai, Nóra
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
A tanulmány egy, a nyugat-európai etnoregionális pártokra kidolgozott modell adaptációjának kísérletén alapul. Az etnoregionális pártok olyan politikai szervezetek, amelyek egy adott földrajzi területen koncentráltan élő kisebbség, etnikai közösség érdekeinek képviseletére alakultak,követeléseik pedig a politikai rendszer hatalmi struktúrájának átszervezésére, a régió számára bizonyos fokú önkormányzat elnyerésére irányulnak. A tanulmányt megalapozó kutatás a kelet-közép-európai etnoregionális pártok alapdokumentumainak (alapszabályok és programok) elemzésén keresztül azonosította a szervezetek törekvéseit, s ezek alapján sorolta be őket az adaptált modell térségi sajátosságainak megfeleltethető típusaiba. Jelen elemzés a tipológia általános ismertetésén túl részletesen, példákkal alátámasztva tárgyalja az ún. decentralista, azaza területi önállóság megteremtését, szélesítését célzó pártok csoportjait. A tanulmány fő megállapítása az, amit már az írás címe is sejtet: a decentralista pártok valamennyi altípusa számára a cél gyakorlatilag ugyanaz, a lehető legszélesebb, fiskális elemeket is magában hordozó területi autonómia elérése.
Description
Keywords
autonómia , etnoregionalizmus , Kelet-Közép-Európa , etnoregionális párt , területi autonómia
Citation
Autonómia és Társadalom 3. (3/4) pp. 64-79. (2023)