A pozsonyi és a nagyszombati régiók népességváltozása és nemzetiségi összetételének vizsgálata(1991-2011)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Uszkai, Andrea
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Doktoranduszok Országos Szövetsége Közgazdaságtudományi Osztály
Abstract
Jelen tanulmány a szlovákiai pozsonyi és nagyszombati kerületek népesedési és nemzetiségi átalakulási folyamatait elemzi, régiók, járások és települési méretkategóriák szerint, az 1991. és 2011. évi népszámlálások adatai alapján. A tanulmány arra keresi a választ, hogyan alakult a magyar nemzetiségűek aránya a teljes népességen belül 1991 és 2011 között a két vizsgált régió tekintetében. A tanulmány elsőként Szlovákia közigazgatási felosztását tekinti át, majd a fent említett területi szinteken elsőként a népesedési, majd a nemzetiségi folyamatokat vizsgálja. A teljes térség összesen 340 települést tartalmaz, amelyből a pozsonyi 89, míg a nagyszombati régió 251 települést foglal magába. Képet kaphatunk arról is, hogy a két szlovák régió, valamint az azokat alkotó járások demográfiai szempontból mennyire különböznek egymástól, valamint, hogy Pozsony meglehetősen látványos szuburbanizációja mennyire változtatta meg a térség népesedési viszonyait. A tanulmány választ keres arra is, hogy kimutatható-e szignifikáns különbség a magyar nemzetiségűek arányának területi megoszlását illetően.
Description
Keywords
Pozsony , Nagyszombat , demográfiai adatok , nemzetiségek , népesség
Citation
Hauck Zs; Pesti I; Poreisz V; Ratting A; Tóbi I (szerk.) Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2015.01.30-2015.01.31. Győr: Doktoranduszok Országos Szövetsége, Közgazdaságtudományi Osztály, 2015. pp. 388-396. ISBN:978-615-80044-9-7)