Tanulmányok - magyar nyelvű (SZE RGDI)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  A pozsonyi és a nagyszombati régiók népességváltozása és nemzetiségi összetételének vizsgálata(1991-2011)
  (Doktoranduszok Országos Szövetsége Közgazdaságtudományi Osztály, 2015) Uszkai, Andrea
  Jelen tanulmány a szlovákiai pozsonyi és nagyszombati kerületek népesedési és nemzetiségi átalakulási folyamatait elemzi, régiók, járások és települési méretkategóriák szerint, az 1991. és 2011. évi népszámlálások adatai alapján. A tanulmány arra keresi a választ, hogyan alakult a magyar nemzetiségűek aránya a teljes népességen belül 1991 és 2011 között a két vizsgált régió tekintetében. A tanulmány elsőként Szlovákia közigazgatási felosztását tekinti át, majd a fent említett területi szinteken elsőként a népesedési, majd a nemzetiségi folyamatokat vizsgálja. A teljes térség összesen 340 települést tartalmaz, amelyből a pozsonyi 89, míg a nagyszombati régió 251 települést foglal magába. Képet kaphatunk arról is, hogy a két szlovák régió, valamint az azokat alkotó járások demográfiai szempontból mennyire különböznek egymástól, valamint, hogy Pozsony meglehetősen látványos szuburbanizációja mennyire változtatta meg a térség népesedési viszonyait. A tanulmány választ keres arra is, hogy kimutatható-e szignifikáns különbség a magyar nemzetiségűek arányának területi megoszlását illetően.
 • Item
  Siker vagy kudarc?: A megújuló energiák alkalmazásának lehetőségei a visegrádi négyek országaiban
  (Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, 2015) Honvári, Patrícia
  Ha figyelembe vesszük a fosszilis energiaforrások jövőbeli kimerülésének lehetőségét, a globális felmelegedés valós és közeli veszélyeit, az üvegházhatású gázok kibocsátásának drasztikus növekedését az elmúlt 200 évben, valamint a fenntartható fejlődés, fogyasztás és az élhető környezet iránti igényt, akkor világossá válik számunkra, hogy a megújuló energiaforrásokra egyre nagyobb szükségünk lesz. Ezek hasznosítása egyre nagyobb szerephez kell, hogy jusson az energiaellátás területén, növelve ez által tágabb környezetünk, az Európai Unió energiabiztonságát, a fosszilis energiaimporttól való függőség csökkentését, a környezeti terhelés mérséklését és a gazdaság élénkítését egyaránt. A világ „energiaéhsége” exponenciális növekedést mutat, ezért szükségessé válik az elkövetkezendő évtizedekben olyan megvalósíthatósági szcenáriók felállítása, melyek képesek ezeknek az elvárásoknak megfelelni és az energiaellátás kockázatait csökkenteni.
 • Item
  Tudásalapú gazdaság és társadalomkiteljesedése: a triple helix továbbgondolása - a quadruple és quintuple helix
  (Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola : Magyar Regionális Tudományi Társaság, 2012) Vas, Zsófia
 • Item
  A regionális gazdaságtan frontvonalai, avagy merre tovább helyi gazdaságfejlesztés?
  (Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola : Magyar Regionális Tudományi Társaság, 2012) Tóth, Balázs István
 • Item
  A hazai területfejlesztés zsákutcái: a triális Magyarország
  (Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola : Magyar Regionális Tudományi Társaság, 2012) Lengyel, Imre