Folyóiratcikkek - magyar nyelvű (MTA TK Szociológiai Intézet)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Az új városi urbanizációs modell szocialista és/vagy globális természete
  (2017) Szirmai, Viktória
  A tanulmány a magyarországi ún. szocialista új városi térségek mai átalakulásait, a történeti hatások, az ún. szocialista urbanizáció jelenkori érvényesüléseit, valamint a globális urbanizáció megnyilvánulásait mutatja be. Az új várostérségi társadalmak térbeli elhelyezkedésének empirikus feltárásával az európai, egyben a globális városfejlődési trendekhez történő közeledés, a konvergencia, illetve divergencia jelenségeit, közte az új városi jelleg mai relevanciáit is elemzi. Az empirikus vizsgálatok szerint a posztszocialista új városok és azok térségei korántsem jelentenek homogén közeget: a gazdasági és a szociológiai jellemzőik, társadalmi összetételük és térbeli elhelyezkedésük sajátosságai alapján különböző fejlettségi csoportegységekből állnak. A gazdaságilag és társadalmilag fejlettebb jellemzőkkel rendelkező új városi csoportok sokkal inkább alkalmazkodnak a globális világhoz, esetükben jellemzőbb a nyugat-európai trendekhez történő közeledés, mint a fejlettségük szerint visszamaradottabb új várostérségi csoportok esetében, ahol erőteljesebben érvényesülnek a történeti hatások, és ahol tapasztalhatóak a divergencia jelenségei is.
 • Item
  Poszt-szocialista jól-lét és területi egyenlőtlenség a Kárpát-medencében
  (2016) Szirmai, Viktória; Halász, Levente; Schuchmann, Júlia
  A tanulmány a Kárpát-medence térségeinek a társadalmi jólléttel összefüggő problémáit és területi egyenlőtlenségeit elemzi, részben társadalomstatisztikai módszerekkel, részben a kapcsolódó szakirodalom segítségével: országos és regionális léptékben, mégpedig hét magyar, négy szlovák, három román, egy szerb, egy ukrán, valamint a nyugati modellekkel való összehasonlítás szempontjának a biztosítása miatt egy osztrák NUTS 2 szintű régió eseteiben. A megalapozó kutatás a társadalmi jóllét stiglitzi dimenzióiból kiindulva néhány lényeges társadalmi jellegű mutatót vizsgál: a jövedelmet, az anyagi deprivációs szinteket, a szegénységi kockázatokat, az iskolázottságot, a munkanélküliséget, az egészséget, emellett a GDP és néhány társadalmi mutató kapcsolatát, valamint a térbeli társadalmi egyenlőtlenségeket. Az eredményeket rangsorolja, tipizálja, egyszersmind keresi a különböző régiók közötti hasonlóságokat és a különbségeket is.