Az új városi urbanizációs modell szocialista és/vagy globális természete

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Szirmai, Viktória
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
A tanulmány a magyarországi ún. szocialista új városi térségek mai átalakulásait, a történeti hatások, az ún. szocialista urbanizáció jelenkori érvényesüléseit, valamint a globális urbanizáció megnyilvánulásait mutatja be. Az új várostérségi társadalmak térbeli elhelyezkedésének empirikus feltárásával az európai, egyben a globális városfejlődési trendekhez történő közeledés, a konvergencia, illetve divergencia jelenségeit, közte az új városi jelleg mai relevanciáit is elemzi. Az empirikus vizsgálatok szerint a posztszocialista új városok és azok térségei korántsem jelentenek homogén közeget: a gazdasági és a szociológiai jellemzőik, társadalmi összetételük és térbeli elhelyezkedésük sajátosságai alapján különböző fejlettségi csoportegységekből állnak. A gazdaságilag és társadalmilag fejlettebb jellemzőkkel rendelkező új városi csoportok sokkal inkább alkalmazkodnak a globális világhoz, esetükben jellemzőbb a nyugat-európai trendekhez történő közeledés, mint a fejlettségük szerint visszamaradottabb új várostérségi csoportok esetében, ahol erőteljesebben érvényesülnek a történeti hatások, és ahol tapasztalhatóak a divergencia jelenségei is.
Description
Keywords
urbanizáció , szocialista városok , új városok , társadalmi egyenlőtlenségek - Magyarország , társadalmi polarizáció , társadalmi polarizáció - Magyarország , városfejlődés
Citation
Tér és Társadalom 31:(3) pp. 25-43. (2017)