Városi bizalmatlanság, vidéki bizalom. Esetleg fordítva? - A bizalom és a településtípus összefüggései Európában

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Bodor, Ákos
Grünhut, Zoltán
Horeczki, Réka
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tanulmányunkban a társadalmi tőke egyik kulcselemével, a bizalommal foglalkozunk. Célunk annak fel-tárása, hogy a rendelkezésre álló survey adatok alapján kimutatható-e különbség az általánosított bizalom szintjében Európa vidéki és városi tereiben. Az általánosított bizalom jelentőségét számtalan társadalom-tudományi elmélet, megközelítés hangsúlyozza, többek között a kölcsönösség, a szolidaritás, a kollektív cselekvés, a befogadás, a tolerancia, az intézmények-be vetett bizalom, végső soron a társadalmi integráció és a demokrácia alapvető feltételének tekintve azt. A vidék-város „ellentét”, a két markáns térszerveződési típus társadalmi jellemzői közötti különbségek vizsgálata mindig is a tudományos érdeklődés középpontjában állt. A bizalom kérdése is gyakran felbukkan e munkákban, mégis a szakirodalom alapján nehéz egy-értelműen jellemezni a vidéki és a városi bizalmat, a közöttük esetlegesen létező eltérések mértékét és főként azok irányát
Description
Keywords
bizalom , társadalmi tőke , településszerkezet , város - vidék ellentét , European Social Survey
Citation
Területi Statisztika 57:(4) pp. 406-421. (2017)