Munkaerő-piaci kirekesztődés a szerb-magyar határ menti térségben

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Perger, Éva
Kovács, András Donát
Farkas, Jenő Zsolt
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Abstract
A szerb-magyar határ menti térségekben tapasztalható társadalmi–gazdasági problémák igen összetettek és számos tekintetben válságosak. A kedvezőtlen folyamatok kihatásai napjainkra a munkaerőpiacon is erőteljesen érzékelhetővé váltak, melynek következtében komoly foglalkoztatási feszültségek halmozódtak fel ezekben az alapvetően vidékies típusú övezetekben. Kutatásunk legfőbb elvi kiindulópontja az volt, hogy az érintett térségek lokális munkaerőpiaci helyzetét jelentősen javíthatná a határon átnyúló lehető ségek tudatos tervezése, a munkaerőcserével összefüggő partnerségek újraélesztése, a legjobb nemzetközi gyakorlatok adaptációja és bizonyos új típusú társadalmi kooperációk létrehozása. Vizsgálatainkkal arra is fel kívántuk hívni a figyelmet, hogy a kirekesztődött és inaktív csoportokra, mint helyi erőforrásokra kell tekinteni, akiknek munkaerőpiacra történő reintegrálásával a helyi gazdaság és a társadalom is megerősödhet. Munkánk alapvetően épít a határ menti térség munkaerő-piaci helyzetével kapcsolatos szakirodalomra, a vonatkozó társadalmi, gazdasági statisztikákra. Tanulmányunk célja azonban főként a LOLAMAR kutatás keretében elvégzett empirikus eredmények bemutatása – elsősorban a vizsgálatok hazai vonatkozásaira koncentrálva, de kitekintve a határ két oldalán tapasztalható különbségekre, illetve a két oldal kapcsolódásaira is. Írásunkban összegezzük a felmérések legfőbb tanulságait; az önkormányzatok és a közigazgatás helyi képviselői körében végzett online települési kérdőívezés eredményeit, valamint a prominens és az érintett személyekkel folytatott interjúk tapasztalatait. Mindezek alapján rövid következtetéseket fogalmazunk meg, melyek a jövőben várhatóan segítséget adhatnak a változó igényekre reagálni tudó – a határokon is átnyúló – regionális munkaerőpiac kialakításában.
Description
Keywords
munkaerőpiac , kirekesztődés , határmenti térség - Magyarország - Szerbia
Citation
Perger É ; Kovács A. D ; Farkas J. Zs. (szerk.) A helyi munkaerő-piaci politika lehetséges irányai a határon átnyúló régiók esetében. Kecskemét: MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, 2014. p. 56-79. (ISBN:978-963-9899-75-9)