A trianoni békeszerződés és a gazdasági konszolidáció hatása a magyar bankhálózatra

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Gál, Zoltán
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
A tanulmány az első világháborút Magyarország számára lezáró trianoni békeszerződésnek a magyar bankrendszerre gyakorolt hatásait vizsgálja. Elemzi a határváltozásoknak a bankhálózatra és a két világháború közötti magyarországi városfejlődésre kifejtett folyamatait. A határokon átnyúló változások jelentős eszköz- és tőkeveszteségeket okoztak a bankrendszer szereplői számára. Az új határral elválasztott fiókok és a bankközpontok közötti kapcsolatok megszakadása hosszú évekre az eszközök befagyasztását és a nem teljesítő hitelek felhalmozódását vonta maga után. A szerző röviden áttekinti az új határokon kívül rekedt, elszakított bankhálózat konszolidációjának nehézségeit és a határon túli magyar érdekeltségű pénzintézetek térvesztésének tendenciáit. A tanulmány felvázolja azokat a tényezőket is, amelyek meghatározták a magyarországi regionális bankközpontok két világháború közötti területi átalakulását. A szerző megállapítja, hogy Budapest mint pénzügyi központ szerepének jelentős mértékű megerősödése, illetve a vidéki bankközpontok hanyatlása nemcsak a békeszerződéssel, hanem sokkal inkább a piaci koncentráció korábban kezdődött, térgazdaságtani szempontból is elemezhető tendenciáival magyarázható.
Description
Keywords
pénzintézet , pénzintézeti rendszer , bankhálózat - Magyarország , Trianoni Békeszerződés , Budapest , városhálózat - Magyarország , városhierarchia
Citation
Területi Statisztika 61:(4) pp. 407-444. (2021)