Magyarország településeinek dinamikai típusai napjainkban

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Beluszky, Pál
Bajmócy, Péter
Csatári, Bálint
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Abstract
Hazai településeink – legyenek azok városok vagy falvak – igen eltérő módon fejlődtek az elmúlt évtizedekben, a homogenizáció és a differenciálódás egyszerre van jelen a hazai térfolyamatokban. A települések dinamikája azonban igen soktényezős folyamat, hiszen más tényezők által meghatározva, máshogy működik, ha a népesség, és ha a gazdaság dinamikáját vizsgáljuk. Jelen tanulmányban a hazai települések dinamikáját vázoltunk fel öt társadalmi-gazdasági tényező (népességszám-változás, vándorlási egyenleg, korszerkezet, lakásépítés, foglalkoztatottság) segítségével, ám az egyes tényezők igen eltérő területi képet mutatnak. A dinamika összesített mérésére egy matematika-statisztikai módszerrel kialakított mutatót használtunk, mely magába foglalja az öt alapmutató értékeit. A területi kép mellett megyénként és településnagyság kategóriánként is vizsgáltuk a folyamatokat. Összességében egybefüggő dinamikus területnek tekinthető Pest megye nagy része, Fejér északi fele, Veszprém keleti harmada, Komárom-Esztergom teljes területe, Győr-Moson-Sopron egésze a déli határterületei kivételével, valamint Vas megye nyugati fele is. Ezen kívül elsősorban néhány nagyváros agglomerációja (Zalaegerszeg, Kaposvár, Pécs, Kecskemét, Szeged, Debrecen, Nyíregyháza, Eger), valamint a Balaton térsége dinamikus. A kevésbé dinamikus települések is jelentős területi koncentrációkat mutatnak, ilyen térségek részben külső perifériák Balassagyarmattól a Bodrogközig, Szatmár, Bihar, Dél-Békés, Délkelet-Csongrád, Bácska és a Dél-Dunántúl határmenti térségei. Belső perifériáknak tekinthető a Közép-Tiszavidék teljes területe, Békés megye nagy része, Csongrád-Szentes környéke, Baranya-Somogy-Tolna határtérségei, Zala középső része, illetve Vas megye déli és keleti határtérségei.
Description
Keywords
települések - Magyarország , falvak - Magyarország , városok - Magyarország , periférikus helyzet , periferizáció
Citation
Farkas Jenő Zsolt; Kovács András Donát; Perger Éva; Lennert József; Hoyk Edit; Gémes Tünde (szerk.) Alföldi kaleidoszkóp : A magyar vidék a XXI. században: Tanulmányok a 70 éves Csatári Bálint köszöntésére. Kecskemét : MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, 2019. pp. 30-45.