Az Európával való azonosulás értékalapozottsága

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Grünhut, Zoltán
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Jelen tanulmány törekvése az Európáról mint célra irányuló politikai projektről szóló, politikai-közéleti diskurzusokat és ideaalkotásokat befolyásoló elméleti okfejtések csoportosítása, érvelésük hátterében alapvető gondolkodásmódbeli különbségek azonosítása, utóbbiak ontológiai szintű értékekre történő visszavezetése, illetve mindezen összefüggések empirikus vizsgálata abban az értelemben, hogy vajon az eltérő értékeket preferáló, s aszerint eltérően gondolkodó egyének valóban másként azonosulnak-e Európával, illetve saját európaiságukkal. A tanulmány arra kíván rávilágítani, hogy az Európával való azonosulás szubjektív beállítódás (értékek és gondolkodásmódok) függvénye, amely összefüggés ott lappang az Európáról szóló, szisztematizált tudományos elméletek mondanivalójának hátterében is. Ezeknek ezért elsősorban reproduktív és rekonstruktív hozzájárulásaik vannak.
Description
Keywords
europanizáció
Citation
Politikatudományi Szemle 29:(3) pp. 51-72. (2020)