Doktori kutatások (2017–2022) – fókuszban a kelet-közép-európai térség városai

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Kézai, Petra Kinga
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
A 2000-es évek után hazánkban is elterjedtek a doktori kutatások, ami egyrészt köszönhető a törvényi háttér megváltozásának, illetve a tudásgazdaságok kifejlődésének. Jelen tanulmány a magyar intézményekben elmúlt öt évben sikeresen lezajlott doktori képzések hallgatóinak kutatási témáit vizsgálja, arra kutatási kérdésre keresve a választ, hogy vajon mennyire kutatott téma a kelet-közép-európai térség városai? A tanulmány a doktori.hu nyilvánosan elérhető adatbázisát használta fel. A vizsgálat rámutatott, hogy a témakör rendkívül komplex, hiszen maga a nagytérség is, de különösen a város, mint a településrendszer fókuszpontja összetett, sokoldalú közelítést és feldolgozást érintő rendszer. Így számos tudományág (lásd MTA besorolás) foglalkozhat egyrészt a térséggel és a nagyvárossal, annak közös halmazával, viszont a kelet-közép-európai térségben határokon átívelő városi elemzések doktori értekezések tekintetében az elmúlt öt évben nem jellemzőek.
Description
Keywords
testvérvárosok , városkutatás , Kelet-Közép-Európa , városok - Kelet-Közép-Európa
Citation
City.hu: Várostudományi Szemle 2:(2) pp. 115-126. (2022)