A területi kutatásoktól a regionális tudományig. Kelet- és közép-európai tudománytörténeti vázlat

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Horváth, Gyula
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
E tanulmány a volt szocialista blokk országainak regionális kutatási kapacitásait értékeli. Képet ad a területi kutatások történeti előzményeiről, a megoldandó regionális feladatok jellemzőiről, a regionális tudomány intézményesítésének sajátosságairól, a publikációs fórumokról. Végezetül összegzi a regionális tudomány különböző ismérveinek jelenlétét az egyes országokban. A rendszerváltozást követően a piacgazdaság kiépülése mély regionális átalakulást indított el. A változások irányíthatósága miatt természetes igényként fogalmazódott meg a területi kutatások tematikai és szervezeti fejlesztése. Az európai uniós csatlakozás előkészítése újabb impulzusokat adott a kutatásoknak. A 21. század elején valamennyi országban bővültek a regionális kutatás nemzeti műhelyei. A kutatások volumenét, intézményi berendezkedését és területi elhelyezkedését tekintve különbségek figyelhetők meg. Azt állapíthatjuk meg, hogy két uniós tagországban – Lengyelországban és Magyarországon –, valamint Oroszországban kellő mennyiségben fellelhetők mindazok az elemek, amelyek a regionális tudományt önálló tudományágazatként jelenítik meg. A többi országban a diszciplináris ismérvek egy része hiányzik vagy gyenge fejlettséget mutat.
Description
Keywords
regionális tudomány , területi fejlődés , területi átalakulás , történelmi folyamatok , regionális tudomány – intézményrendszer , Kelet-Európa , Közép-Európa
Citation
Tér és Társadalom 27:(4) pp. 30-51. (2013)