Pécs és Kolozsvár sajátos fejlődési pályája a regionális és a vállalati termelékenység tükrében

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Zsibók, Zsuzsanna
Egyed, Ildikó
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Összehasonlító kutatásunkban megvizsgáljuk, hogy hogyan változott két kelet-közép- európai vidéki nagyváros, Kolozsvár és Pécs gazdasági helyzete a pénzügyi-gazdasági válságot követő időszakban. Párhuzamba állítjuk a regionális szinten tetten érhető gazdasági folyamatokat a városok legnagyobb vállalatainak tendenciáival a globális pénzügyi-gazdasági válság és a koronavírus válság közötti időszakban. Empirikus kutatásunk ezért a két város kétszáz legnagyobb helyi vállalatának adataira terjed ki, melyeket munkaerő-termelékenységi szempontból elemzünk. Adataink forrása az Orbis vállalati adatbázisa, amelyet kiegészítünk regionális, NUTS3 bontású adatokkal az Eurostat adatbázisából. Adataink lehetővé teszik az ágazati bontású elemzést is, de a részletes vizsgálat helyett a közszféra szerepét emeljük ki. Eredményeink arra engednek következtetni, hogy Kolozsvár és Pécs régiója némileg eltérő kihívásokkal néz szembe, ugyanis az előbbi esetben problémát jelent a vidéki térségének a dinamizálása, míg az utóbbi számára mind a külső erőforrások bevonása, mind az endogén erőforrások megtartása és képzése tartósan komoly nehézség. Pécs városa jóval erősebben támaszkodik a közszféra szerepvállalására, mint Kolozsvár, de az erős felsőoktatási jelenlét önmagában nem tudja pótolni az egyéb endogén növekedési forrásokat.
Description
Keywords
Pécs , Kolozsvár , regionális gazdaságfejlődés , termelékenység , városfejlődés
Citation
City.hu: Várostudományi Szemle 2:(2) pp. 95-114. (2022)