Városhatáron belüli szuburbanizáció Magyarországon – egy paradoxon feltárása

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Vasárus, Gábor László
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
A szuburbanizáció a kelet-közép-európai posztszocialista városfejlődés egyik meghatározó folyamata. Csehországi, szlovákiai és lengyelországi példák alapján a folyamat a településrészek szintjén is oly mértékben differenciálódik, mint a községek szintjén. Ennek jellegzetes esete az, amikor a kiáramló népesség a városokhoz korábban csatolt falvakban és az azokhoz tartozó mezőgazdasági területeken, valamint szórványokon telepedik le. A tanulmány empirikus terepi felmérés és országos statisztikai adatok alapján ezt a jelenséget mutatja be hazánkban. Az agglomerációk kül- és egyéb belterületei jelentős számúnépességet vettek fel a közép- és nagyvárosok környezetében. Számos esetben a városok népességnövekménye teljes egészében ilyen lakóhelyekhez kötődött, ugyanakkor több szuburbán község esetében is csak egy-egy ilyen településrészt érintett a beáramlás. Az alapvető trendek és hajtóerők hasonlóak a külföldi példákhoz, továbbá a folyamatot – annak bizonyos sajátosságai – hazánkban is részben elfedték a statisztikában, így jelentősége Magyarországon is nagyobb lehet annál, mint azt eddig feltételezte a szakirodalom.
Description
Keywords
szuburbanizáció
Citation
Területi Statisztika 62:(4) p. 379-404. (2022)