Növekedési pólusok/centrumok a fejlesztéspolitikában

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Faragó, László
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Győr Kht.
Abstract
A szerző tárgyalja a növekedési pólusstratégi a korábbi alkalmazásának a tanulságait. A doktrína meghatározó jellemzői közé sorolja a fentről történő tervezést, a közszféra pénzügyi támogatását és a viszonylag kevés várostérségben koncentráltan végrehajtott elsősorban gazdasági beruházásokat (városi iparfejlesztés). A pólusstratégia megvalósítása megváltoztatja az ország és az érintett régiók térszerkezetét. Országos szinten decentralizációt, regionális szinten kezdetben koncentrációt eredményez. Ritkább esetben alkalmas elmaradott rurális területek felzárkóztatására, de a megfelelő potenciálokkal rendelkező várostérségek fejlesztése nagyobb sikert ígér. A több szinten, különböző nagyságrendben és gazdasági tartalommal megvalósított stratégia kiegyenlítettebb térstruktúrát eredményez. A tanulmány sorra veszi a korábbi – többnyire sikertelen – magyar példákat is, és javaslatot tesz a jelenlegi helyzetben való alkalmazásra.
Description
Keywords
növekedési pólus , fejlesztéspolitika
Citation
Hardi T, Somlyódyné Pfeil E (szerk.) Városfejlődési trendek és állami szerepek. Győr: Universitas Győr Kht., 2014. pp. 168-182. (A Győri Járműipari Körzet, mint a térségfejlesztés új iránya és eszköze c. kutatás monográfiái; 2.) (ISBN:978-615-5298-38-7)