Egy szegregált bérlakástömb státuszváltozásai egy alföldi kisvárosban

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Fehér, Katalin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Alföldi Tudományos Osztály Békéscsabai Kutatócsoport
Abstract
Városaink térbeli, társadalmi szerkezetének, azon belül az eltűnő és újratermelődő szegénytelepeknek a dinamikus változása figyelhető meg az elmúlt évtizedekben. Egy-egy társadalmi, etnikai csoport térbeli elhelyezkedése és annak változása a társadalmi egyenlőtlenségek térbeli vetületeként értelmezhető, vagyis a térbeli és társadalmi távolság szorosan összefügg egymással. Ugyanakkor a városlakók és a városvezetés által kialakított elkülönült - alacsony vagy magas státuszú - terek, illetve a megjelölésükre használt fogalmak a gazdasági, társadalmi környezet hatására folyamatosan változó és alakuló konstrukciók. Terepünkön, egy alföldi kisvárosban egy bérlakástömb státuszának változásán - romlásán - keresztül mutatjuk be, hogyan termeli újra a város a marginalizált, a szegény lakosság számára fenntartott és ezáltal megbélyegzett tereket a lakás- és szociális politika eszközeivel, illetve az e terekhez kötődő társadalmi diskurzusokon keresztül.
Description
Keywords
szegregáció , marginalizáció , lakáspolitika
Citation
Nagy E; Nagy G. (szerk.) Polarizáció - függőség - krízis: Eltérő térbeli válaszok. Békéscsaba: MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály, 2014. pp. 57-66. (ISBN:978-963-9899-86-5)