Az Alföld lakáspiaci változásai – felfutás–válság–visszaépülés

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Nagy, Gábor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Abstract
A lakáspiacok növekedésének ciklikusságát az elmúlt évtized változásainak tükrében aligha szükséges bizonygatni. A szektorra - például a gazdasági aktivitási mutatók alakulásán és az elérhető reáljövedelmek változásán keresztül - hatnak a globális válság és felívelő periódusok, illetve a hazai gazdasági folyamatok. Ugyanakkor erős hatással van a lakáspiaci folyamatokra a központi kormányzat lakás- és tágabb társadalompolitikája is, mely helyzetbe hoz, vagy kizár – általában átmeneti jelleggel – jelentős társadalmi csoportokat, vagy tereket. A harmadik meghatározó faktort a lakásépítések alakulása jelenti, melynek dinamikája, területi koncentrációja és tágabban értelmezhető térbelisége a kínálati oldal felől gyakorol befolyást a lakáspiacokra. A negyedik – s egyben egyik legfontosabb - dimenziónak a lakáshitelezést és annak időben (sőt térben – lásd Pósfai 2018) változó elérhetőségét látjuk, mely a finanszírozáson (s a globálisan is értelmezhető financializációs folyamaton) keresztül hat a keresleti oldalra. Jelen tanulmányban az alföldi városok lakáspiaci indikátorainak változását mutatjuk be, kitekintve az országos nagyfolyamatokra. Kérdésünk: mutat-e sajátos – alföldi – jelleget a lakáspiaci folyamatok lefutása a vizsgált időszakban? Ha vannak a földrajzi térből, vagy városi sajátosságokból levezethető jellemzők, azok milyen irányban és mértékben változtatták meg a térség lakáspiaci folyamatait? A vizsgálat néhány alapvető indikátoron és a köztük kimutatható összefüggéseken keresztül mutatja be a lakáspiac alföldi sajátosságait, úgymint: árak alakulása (nominális és reálárak), tranzakciók számának alakulása, adásvételek összetételének változása (családi házak, társasházak, panelek szerepének változása), lokális piacméretek változása (a válság előtt, alatt és után).
Description
Keywords
Alföld , lakáspiac , lakáshelyzet , lakáshelyzet - Magyarország , lakáshelyzet - Alföld
Citation
Farkas Jenő Zsolt; Kovács András Donát; Perger Éva; Lennert József; Hoyk Edit; Gémes Tünde (szerk.) Alföldi kaleidoszkóp : A magyar vidék a XXI. században: Tanulmányok a 70 éves Csatári Bálint köszöntésére. Kecskemét : MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, 2019. pp. 220-243.