A Rábaköz térszerkezete

Loading...
Thumbnail Image
Date
1988
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MTA RKK Észak-dunántúli Osztály
Abstract
Győr-Sopron megye Tanácsa és a Magyar Tudományos Akadémia hosszútávú együttműködésében biztosította, hogy a Regionális Kutatások Központja Észak-dunántúli Osztályát létrehozza. Az osztályon tudományos vizsgálatok induljanak meg megyénk és a régió településhálózatáról, a gazdaság és a társadalom térbeli szerveződéséről. Ezen kutatási témakörben a vizsgálatok és elemzések fontos döntés előkészítő szerepet kaphatnak, mind a megyei hosszútávú terv realizálásánál, mind a helyi tanácsok, gazdálkodó egységek és szervezetek település- és területfejlesztési elképzeléseinek megalapozásánál. Az együttműködés eredményeként jelenik meg ez a tanulmánykötet. A szerzők arra vállalkoztak, hogy megyénk egyik történelmi és néprajzi hagyományokban bővelkedő, ugyanakkor egyre sokoldalúbb gazdasági erőforrásokkal rendelkező tájegységét — a Rábaközt — a településhálózat és a térbeli kapcsolatok rendszere alapján vizsgálják. A kutatás többirányúan közelítette a térséget, hiszen a földrajzi, környezeti tényezőktől kezdve, a gazdasági potenciál értékelésén át, a népességi és infrastrukturális viszonyokig elemezte a Rábaközt és településeit, rámutatva Csorna és Kapuvár térségszervező funkcióira. Napjainkban keressük a gazdaság és a társadalom megújításának eszközeit, módszereit. A megyei politika és irányítás is folyamatosan elemzi és értékeli azokat az erőforrásokat, amelyek a társadalmi-gazdasági kibontakozást elősegíthetik. Ezekben a törekvésekben az egyes térségek, tájegységek, egybetartozó település-együttesek is lényeges szerepet játszanak. Hiszen adottságaik feltárásával és széleskörű megismertetésével nemcsak a megye értékeit gyarapíthatják, hanem az ott élő lakosság önismeretét is bővíthetik. A tanulmánykötet a Rábaköz térszerkezetének elemzésével ezen célt szolgálta, bízva abban, hogy a további kutatások megyénk más térségeinek árnyaltabb megismeréséhez is hozzájárulhatnak.
Description
Keywords
Rábaköz , térszerkezet
Citation