Az FDI szerepe a gazdasági növekedés és a beruházások területi differenciálódásában Magyarországon

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Gál, Zoltán
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
A kelet-közép-európai országokban a gazdasági szerkezet átalakítása elsősorban a külföldi működőtőke befektetéseken (FDI) alapuló fejlesztési utat követte, amely rövid távon hozzájárult a termelékenység és a versenyképesség javulásához. A kutatás alaphipotézise szerint a dominánsan külföldi működőtőkére építő, beruházásvezérelt kelet-közép-európai transzformációs modellben az FDI pozitív hatásai mind a beruházások, mind pedig a gazdasági növekedés tekintetében hosszabb távon sokkal kevésbé érvényesülnek. Kiindulópontunk Lengyel–Varga [2018] azon megállapítása, hogy a feldolgozóipari, külföldi működőtőkét vonzó térségek húzzák az ország GDP-növekedését. A tanulmányban az FDI növekedésgeneráló, illetve beruházási hatását vizsgáljuk, és keressük a változók közötti oksági kapcsolatot a magyarországi megyékben. Ökonometriai elemzésünk alapján nem támasztható alá, hogy az FDI-befektetések okoznák a GDP növekedését, ugyanakkor leginkább a fejlettebb és hosszabb távon magasabb gazdasági növekedést mutató megyékbe áramlik több külföldi működőtőke. A beruházások modellbeli szerepeltetése szintén eltünteti az FDI szignifikáns pozitív hatását. A kormányzati és EU-forrás alapú beruházások jóval nagyobb szerepet játszanak a GDP alakításában, mint a külföldi működőtőke.
Description
Keywords
külföldi tőkebefektetések , beruházás , Kelet Közép-Európa , gazdaság - Kelet Közép-Európa , területi különbségek
Citation
Közgazdasági Szemle 66:(6) pp. 653-686. (2019)