Digitális ökoszisztéma – A megosztáson alapuló gazdaság definíciójának egy lehetséges megközelítése

No Thumbnail Available
Date
2021
Authors
Bálint, Dóra
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Jelen tanulmány az információs kor egyik recens jelenségét, a megosztáson alapuló gazdaság vizsgálatát helyezi középpontjába, mely ernyő-jellege miatt nem rendelkezik egységes definícióval (Dudás, Boros 2019). Az írásban a szakirodalom alapján négy olyan alappillért azonosítok, mely a jelenség szűkebb értelmezéséhez szolgáltathat alapot. Ezek a magánszemélyek közvetlen összekapcsolása (1), a kihasználatlan kapacitások megosztása (2), az átmeneti, ideiglenes hozzáférés (3), valamint a digitalizáció által az online platform, mint szervezőerő (4). Az alappillérek kijelölése természetesen olyan kérdéseket és dilemmákat is felvet a fogalommal kapcsolatban, melyet az írásban bemutatok. A tanulmány konklúziója, hogy egy olyan komplex ökoszisztéma, mint a megosztáson alapuló gazdaság, bár természetszerűleg nem rendelkezhet egységes, konszenzuális definícióval, ám mégis szükséges törekedni egy keretrendszer kialakítására, annak okán, hogy a témában születő publikációkat értelmezni lehessen.A tanulmány három nagy egységből épül fel, melynek első felében röviden bemutatom a megosztáson alapuló gazdaság hátterét társadalomföldrajzos perspektívából. Ez két nagyobb alegységre oszlik, az információrobbanás és a területiség kapcsolatára, valamint a tér új dimenzióinak (online, digitális terek) rövid áttekintésére. Ezt követően a megosztáson alapuló gazdaság kialakulásában szerepet játszó tényezőket és elterjedését tekintem át végül pedig a harmadik részben definícióinak bemutatását követően a négy alappillér azonosítása és elemzése következik.
Description
Keywords
megosztásos gazdaság , online tér
Citation
Tér és Társadalom 35:(3) pp. 131-153. (2021)