A megújuló energiaforrásokra fókuszáló, helyierőforrás-alapú modellezés lokális lehetősége

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Mezei, Cecília
Kovács, Sándor Zsolt
Varjú, Viktor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Regionális Tudományi Társaság
Abstract
A helyierőforrás-alapú fejlesztési koncepció abból a kényszerből eredeztethető, amely a helyi önkormányzatokra nehezedik. A felhatalmazás az övék, a helyi igényekkel és problémákkal is ők szembesülnek először, de van-e olyan megközelítés a helyi döntéshozatalban, ami a helyi adottságokhoz való illeszkedést, a helyi értékek és sajátosságok fenntartható megőrzését elő tudná segíteni? A hazai helyi önkormányzatok fejlesztési kényszere és a forrásgazdák prioritásainak és preferenciáinak való kiszolgáltatottságuk jelentősen behatárolja a helyi fejlesztési mozgásteret. A helyi erőforrások feltérképezése, valamennyi helyi erőforrás átgondolása, felértékelése és az egész erőforráshalmaz összefüggéseiben való értékelése mint módszer éppen a projekt- és forrásvezérelt helyi fejlesztési gyakorlat meghonosodása miatt nem tudott kellően elterjedni a hazai helyi fejlesztési gyakorlatban. A pályázható és lehívható források teljes mértékben meghatározták a helyi önkormányzatok településfejlesztési irányait, miközben a településhierarchia különböző szintjein a forrásbőség és a forrásszűke akár egyszerre is jelentkezik. Jelen tanulmány a helyben elérhető, megújuló energiaforrásokra építkező erőforrásfelhasználás modellezhetőségének elvi feltételeit vázolja fel a helyi döntéshozás elősegítése érdekében, így több szálon is kapcsolódik Nagy Imre munkásságához, akivel a szerzők több, a kutatás hátterét adó projektben is együtt dolgoztak.
Description
Keywords
helyi erőforrás , helyi fejlesztés , helyi önkormányzatok , megújuló energiaforrás , erőforrás felhasználás , modellezés
Citation
Gál, Zoltán; Ricz, András (szerk.) A környezet és a határok kutatója : Tiszteletkötet Nagy Imre 65. születésnapja alkalmából. Szabadka : Regionális Tudományi Társaság, 2019 pp. 27-38. (ISBN 978-86-86929-07-5)