Függőség és egyenlőtlen fejlődés a vidéki terekben - az élelmiszer-ágazat változó erőviszonyai és lokális beágyazottsága

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Nagy, Erika
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Alföldi Tudományos Osztály Békéscsabai Kutatócsoport
Abstract
A piac intézményesítése óta letelt bő két évtizedben a térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek tartós fennmaradása – újratermelődése – a kelet-közép-európai térség egyik meghatározó folyamata. Ennek egyik metszete a vidéki térségek jelentős részének tartós „leszakadása” a gazdasági szerkezetváltás és innovációk hazai és európai magterületeitől. Ez megragadható a hagyományos statisztikai módszerekkel is, de a vidéki térségek marginalizálódásának átfogóbb, mélyebb megértése az ott működő, élő gazdasági szereplők társadalmi kapcsolatainak és stratégiáinak feltárásával lehetséges. Ezért tanulmányomban az élelmiszerágazat belső hatalmi viszonyaiból kiindulva igyekszem képet alkotni – a globális értéktermelési hálózatok koncepciójára építkezve – a lokális ágazati szereplők mozgásteréről, a globális piaci, az intézményi-szabályozási és a lokális társadalmi változásokra adott válaszaikról, s ez utóbbiaknak a vidéki terek marginalizációs folyamataiban betöltött szerepéről.
Description
Keywords
vidéki térségek - Magyarország , élelmiszergazdaság , beágyazottság
Citation
Nagy E; Nagy G. (szerk.) Polarizáció - függőség - krízis: Eltérő térbeli válaszok. Békéscsaba : MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Alföldi Tudományos Osztály Békéscsabai Kutatócsoport, 2014. pp. 78-88.