Városnövekedési tendenciák Európában - demográfiai háttérrel

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Hardi, Tamás
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Győr Kht.
Abstract
Európában a városok fejlődésének jellemzői nem egységesen jelentkeznek, hanem az egyes nagyrégiókban eltérő folyamatokat találunk. A korábban létező különbségek elsősorban az egyes államok gazdasági fejlődési szakaszaihoz kapcsolódtak, míg mára a változást elsősorban a globalizációs tendenciák, a dinamikus nagyvárosi térségek felértékelődése, és az összeurópai migrációs folyamatok alakítják. Ezeket a folyamatokat dinamizálta a 2008-ban bekövetkezett válság, amely az európai szegényebb területeket erősebben sújtotta. Így ma elmondhatjuk, hogy a szegényebb országokban a belső migráció és a nemzetközi emigráció együttesen alakítják a városi térségek fejlődését és az országok belső területi egyensúlyának megbomlását, addig a kontinens fejlettebb részén egyértelműen a fejlett városi régiók növekedésének vagyunk tanúi, míg a gazdagabb országok többi része a dezurbanizcáió fázisában található, s ez egy kiegyensúlyozottabb területi fejlődést jelenthet ezen országok számára. Tanulmányunkban az európai országok (beleértve Oroszország európai részét) városállományának lakosságszám változását vizsgáljuk, s vetjük össze a demográfiai trendekkel. Ehhez a 20 ezer főnél népesebb települések adatait gyűjtöttük össze, s ezeket tekintjük „város”-nak. Nyilván, ez a lehatárolás nem pontos, mivel vannak kisebb lakosságszámú városi települések is, de az egész kontinensre vetítve aránytalanul nagy kihívás ezek adatait megszerezni. Másik fontos szempont, hogy mely települést tekinthetjük városnak. Országonként változik a városi cím kritériumrendszere. E két szempont figyelembevételével jelöltük ki a tanulmány empirikus része számára a 20 ezer főnél népesebb települések csoportját, mint a vizsgálat tárgyát.
Description
Keywords
városfejlődés , városfejlődés - Európa , városnövekedés , városok - Európa , urbanizáció , demográfia
Citation
Hardi T, Somlyódyné Pfeil E (szerk.) Városfejlődési trendek és állami szerepek. Győr: Universitas Győr Kht., 2014. pp. 12-30. (A Győri Járműipari Körzet, mint a térségfejlesztés új iránya és eszköze c. kutatás monográfiái;2.) ISBN:978-615-5298-38-7)