A magyar vidék demográfiai jövőképe 2051-ig, különös tekintettel a klímaváltozás szerepére a belső vándormozgalom alakításában

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Lennert, József
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
A tanulmány célja, hogy – részletes, területi felbontású előreszámítások felhasználásával – bemutassa Magyarország lehetséges demográfiai jövőképét 2051-ig, különös tekintettel a vidéki területekre és a klímaváltozás belső vándormozgalomra gyakorolt hatására. Ennek eléréséhez a szerző saját készítésű ágens alapú modell segítségével a négy, jellegzetes térpályájú és résztvevői körű vándorlástípusra (tanulmányi célú, munkavállalási célú, szuburbanizáció, jóléti) összesen 33 forgatókönyvet alakított ki. A forgatókönyvek pesszimista esetben 8 millió 342 ezer fős, optimista esetben pedig 9 millió 138 ezer fős lakónépességgel számolnak 2051-re. A számítások emellett a korszerkezet jelentős eltolódását, az időskorúak eltartottsági rátájának a 2011. évi 25-ről 61–65%-ra történő emelkedését is előre jelezték. A kormegoszlás jelenlegi területi különbségei várhatóan tovább nőnek, ami jelentős társadalmi fenntarthatósági kihívásokkal jár. A vizsgálathoz lehatárolt három tértípus (városi tér, városkörnyéki vidéki tér, félreeső vidéki tér) közül az utóbbi esetében legnagyobb az előrejelzések szóródása. Ennek oka, hogy a jelenlegi trendek folytatódását, illetve a paradigmaváltást feltételező forgatókönyvek között jelentős a vándorlási térpályák elmozdulása. Ezzel szemben a klímaforgatókönyvek nem hoztak számottevő változást. A társadalmi-gazdasági paradigmaváltást tartalmazó forgatókönyvek felerősítették a különböző klíma-forgatókönyvek hatását, ami azt is jelzi, hogy a klímaváltozás vándormozgalmi hatásai a társadalmi-gazdasági feltételektől is függenek.
Description
Keywords
éghajlatváltozás , vándorlás , demográfiai előrejelzés - Magyarország , vidéki térségek - Magyarország , népesség-előreszámítás
Citation
Területi Statisztika 59:(5) pp. 498-525. (2019)